Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 22 2018
Senaste Nytt

Vattenfall miljardsatsar på klimatförbättrande åtgärder i Uppsala

Vattenfall ersätter torv och olja i Uppsala med förnybara biobränslen. Planen är att investera totalt 3 miljarder närmaste sexårsperioden i klimatförbättrande åtgärder och inkluderar upphandling av ett nytt värmeverk.

Elvira Galvao, project manager
Foto: Vattenfall
Elvira Galvao, project manager Foto: Vattenfall
Sara Hansson Associate project manager. Foto: Vattenfall
Sara Hansson Associate project manager. Foto: Vattenfall
Publicerad av
Jessica Nejman - 09 okt 2017

Utöver nytt värmeverk investerar Vattenfall fram till 2022 bland annat i konvertering av befintlig hetvattenpanna till biobränsle, livstidsförlänger pannan samt två äldre avfallsförbränningsanläggningar och konverterar två oljepannor till bioolja samt ytterligare miljöförbättrande åtgärder i Uppsala.

Nordisk Energi har pratat med Sara Hansson Associate project manager och Elvira Galvao project manager på Vattenfall för att få en sammanfattning av projektet.

Hur har byggnationsplanen sett ut?

Vattenfalls anläggning i Boländerna består av flera olika pannor och anläggningsdelar vilka har vuxit fram genom åren. Dessa behövs för att kunna på ett flexibelt sätt möta det fluktuerande värmebehovet [vilket framförallt varierar med säsongerna]. En del är avfallsförbränningen (flera pannor), en del är kraftvärmeverket (en stor panna) och en del är så kallade Bolandsverket (flera pannor). Biooljeprojektet arbetar med Fortum på två pannor inom Bolandsverket.

De största delarna av projektets scope inkluderar byggnation av en ny 8 000 kubikmeter tank inuti en gammal tank för att husera biooljan, en schaktning och rördragning inom site från tanken till pannorna (det vill säga implementera ett internt distributionssystem av bioolja) samt uppgradering och konvertering av pannorna. Den sista biten utförs av Fortum men Vattenfall projektleder helheten.

Vad innebär ”uppgradering och konvertering” mer praktiskt? Vilka utmaningar finns?

Praktiskt innebär det Fortum hjälper oss med att göra en livstidsförlängning av pannorna genom att byta ut gamla delar samt bränslekonvertera från fossil olja till bioolja. Det betyder nya brännare till pannorna som fungerar med bioolja, samt förvärmare, fläktar, pumpar och andra mekaniska delar som byts ut.

Vattenfalls mål är att halvera koldioxidutsläppen till 2020 från vår värmeverksamhet i Boländerna i Uppsala och vara helt koldioxidneutral senast 2030.

För att nå detta investerar Vattenfall tre miljarder kronor i om- och tillbyggnader vid produktionsanläggningarna i Boländerna.

Arbetet består i huvudsak av tre delar:

  • Detta projekt: Ersättning av fossilolja med bioolja, vilket innebär bygge av en biooljecistern inuti en av de befintliga oljecisternerna samt förändringar och förbättringar av två befintliga pannor. Klart 2017.
  • Konvertering av en existerande hetvattenpanna från torv till träpellets, vilket innebär bygge av en silo och kvarnbyggnad för pellets, ett transportband samt uppgradering av den befintliga pannan. Klart 2018.
  • Bygge av ett helt nytt värmeverk - ”Carpe Futurum” - ett biobränsleeldat värmeverk som ersätter det gamla kraftvärmeverket. Det nya verket kommer även vara förberett för elproduktion. Klart 2021. 

Dessa och andra satsningar görs helt enkelt för att uppfylla våra krav gentemot våra kunder och mot kommunen samt andra stakeholders. Miljön är en viktig del i detta men värmeverket som helhet har också rätt många år på nacken och det är därför flera delar måste fixas till för att kunna säkra värmeleveranserna i framtiden. För detta projekt, biooljan, är det lika delar livstidsförlängning som miljömässig bränslekonvertering som är anledningen.

Annons

Annons

Annons