Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Ellevio bygger om sitt regionnät i Värmland

Foto: Ellevio
Foto: Ellevio
Publicerad av
Jessica - 04 okt 2017

 

Ellevio storsatsar på sitt regionnät i Värmland, för första gången sedan 1970-talet. I ett tiotal projekt ska totalt närmare 13 mil ledningar byggas om för att förstärka det värmländska elnätet.

Ellevio lanserade under hösten 2015 sitt stora investeringsprogram för elnätet i Värmland. Totalt handlar det om satsningar på cirka 1 miljard under en fyraårsperiod. Än så länge har det främst handlat om vädersäkring och modernisering av det lokala nätet – men nu gäller det även det regionala nätet, de mer kraftfulla elledningarna som transporterar el från stamnätet till lokalnätet och till vilka mycket ny förnybar vindkraft är ansluten.

– Det känns fantastiskt bra att kunna göra så här omfattande förbättringar i elnätet. Vi bygger om de stora ledningarna som fungerar som pulsådror, de transporterar elen från vattenkraften i norr neråt i länet, berättar Anders Ekberg, ansvarig för regionnätet i Värmland.

– I och med att vi bygger om och ökar kapaciteten ger vi också möjlighet att få in allt mer vindkraft i det värmländska nätet. På många håll är det idag svårt att hitta kapacitet för att fortsätta bygga ut vindkraften, säger Ekberg.

Jan-Olov Pallin är projektledare på Ellevio.

– De här ledningarna ser till att tiotusentals hushåll, företag och stora industrier runt om i Värmland har el, så allt måste fungera. Vi kan inte stänga av elen och sätta på igen när vi är klara vilket gör att projekten behöver genomföras samtidigt som elnäten fortsätter att leverera el till kunderna. Just nu pågår noggrann planering och upphandling för att projekten ska flyta på så smidigt som möjligt, säger Jan-Olov Pallin.Projekten är utspridda under drygt tre år, med start under hösten. Totalt handlar det om investeringar på cirka 90 miljoner kronor. Samtidigt pågår ett antal större projekt där Ellevio bygger om knutpunkter i det regionala nätet, så kallade ställverk. Det enskilt största projekt är i Kil där man bygger om ställverket. Liknande projekt pågår i Skattkärr, Brattmon och på tre platser i Grums kommun.

– Det här är satsningar som är viktiga för alla som bor och verkar i hela Värmland. Det skapar förutsättningar för befintliga och nya bostäder, företag, skolor och idrottshallar. Och det möjliggör den fortsatta utbyggnaden av förnybar elproduktion, avslutar Anders Ekberg.

Annons

Annons

Annons