Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 22 2018
Senaste Nytt

Smart mätning för smarta energibolag

Steen Schelle Jensen, Head of Product Management, Kamstrup A/S
Steen Schelle Jensen, Head of Product Management, Kamstrup A/S
Genom att visualisera variationen i energianvändning i byggnaden får slutanvändaren insikt i hushållets energikonsumtion och ser konsekvenserna av sitt energibeteende.
Genom att visualisera variationen i energianvändning i byggnaden får slutanvändaren insikt i hushållets energikonsumtion och ser konsekvenserna av sitt energibeteende.
Regelbunden och precis mätning ger smarta mätdata som gör att olika enheter kan se exakt vad som orsakar höga returtemperaturer från en viss installation.
Regelbunden och precis mätning ger smarta mätdata som gör att olika enheter kan se exakt vad som orsakar höga returtemperaturer från en viss installation.
Publicerad av
Jessica Nejman - 04 okt 2017

Är digital mätning svaret på fjärrvärmeleverantörernas utmaningar att behålla konkurrenskraften på energimarknaden? Mycket tyder på det. Digitalisering och energieffektivitet visar sig nämligen gå hand i hand.

– Fjärrvärmebolagen står inför både kommersiella och tekniska utmaningar, där de kommersiella består av vacklande konkurrenskraft – i Sverige från värmepumpar och andra egna uppvärmningsformer, i Danmark främst från jordvärme som är den kanske största konkurrenten.  Oavsett, så går vi mot ett mindre och mindre behov av energi, säger Steen Schelle Jensen, Head of Product Management på Kamstrup som erbjuder smarta tjänster inom digital mätning för både el- och vattenbaserad energiproduktion.

De tekniska utmaningarna består av att fjärrvärme blir mer komplext när det tillkommer allt fler värmekällor. Spillvärme, solvärme och stora värmepumpar för överskott är sådana exempel.

– Ett energibolag kan ha 10 - 12 olika värmekällor och hur ska man då veta vilken källa som ska producera, vid vilken tidpunkt och hur mycket? Systemet måste ständigt drivas så att energiförlusterna minimeras. Då är mätvärden en stor hjälp, både i nuläget och för att prognostisera behov och styrning, säger Steen.

Kostnadseffektivt med smart mätning

Genom effektiv mätning och förståelse av resultaten kan bolagen sänka temperaturen i nätet och på så sätt bli kostnadseffektiva. Värme- och vattenförlusterna kan i dagsläget minskas med upp till 50 procent genom mätning.

Steen menar att systemen länge har drivits med erfarenhet – best practise – och magkänsla, vilket har fungerat bra under många år, men inte längre när kraven på energieffektivitet stiger och systemen ska drivas tätare gränsen. Med hjälp av digital mätning blir det mesta mer precist.

– Man går från känsla till fakta. Men mätvärden i sig själva är inte mycket värda om man inte vet hur de ska tolkas och vad man ska göra med dem. Därför samlar vi inte bara in data, utan är väldigt måna om att ge kunden också konkret nytta och värde. Vi definierar oss utifrån den framgång kunden får.

Kamstrup står för stabil mätvärdesinsamling sedan början av 2 000-talet och har producerat mätare sedan 1946. Företaget har alltså gedigen erfarenhet av att visa kunderna möjligheterna med digital mätning. Steen tror att vi kommer att se nya affärsmodeller på energimarknaden, ungefär som inom telefoni. Det kan vara tidsbaserade tariffer, där effekt mäts hellre än mängden energi. Mätningar ger också ökad chans till kvalitativt samarbete med både kunder och andra energibolag.

– Digitaliseringen handlar alltså om att få igång mätvärden för alla delar - fakturering, drift och så vidare. De bolag som ser möjligheterna med digitalisering är de som lyckas i framtiden eftersom digitalisering kan vara till hjälp för både de tekniska utmaningarna och de kommersiella.

Konkret pengavärde med rätt siffror

Energibolagen kan med andra ord använda mätvärden och digitalisering för att generera ett konkret pengavärde, där potentialen är att värdekedjan kan driftas utifrån fakta istället för idéer. Dessutom innebär dagens teknikutveckling att det är både lätt och inte alltför kostsamt att införa digitala mätningar - i förhållande till det konkreta värde som digitaliseringen ger.

Fjärrvärme har många fördelar när den fungerar optimalt. Den lämpar sig för stordrift, är miljövänlig och kan ta till vara spillvärme. Inte minst är fjärrvärmelösningar enkla för slutkunden. Därför vill Kamstrup att fjärrvärme som affär ska växa och förbinda fler och fler kunder på samma nät.  

– Det finns fortfarande mycket att göra och jag har känslan av att Sverige är lite mer konservativt på området än till exempel Danmark. Samtidigt har Sverige mycket kompetens och forskning på området, så det finns alla möjligheter att utnyttja digitaliseringens fördelar med hjälp av oss. Tillsammans med kundernas erfarenhet inom fjärrvärme får Kamstrup som teknikleverantör saker att hända. Potentialen är stor.

Kontakt:
Steen Schelle Jensen, Head of Product Management, Kamstrup A/S
ssj@kamstrup.com
www.kamstrup.com
Kontor: +45 89 93 11 91
Mobil: +45 60 35 50 00
 

Annons

Annons

Annons