Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

Miljoner till samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system

Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Publicerad av
Jessica - 03 okt 2017

Energimyndigheten satsar 22 miljoner kronor på en ny etapp av samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system. Programmet är en satsning mellan Energimyndigheten och Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel (f3), där Chalmers Industriteknik (CIT) är värdorganisation. Satsningen pågår mellan 2018 och 2021.

Syftet med samverkansprogrammet är att få fram analyser för vetenskapligt underbyggda beslutstöd och ökad systemförståelse i frågor som rör förnybara drivmedel.

– Vi vill med satsningen underlätta för politiker, myndigheter, offentlig sektor och industri att fatta beslut om utveckling, produktion och användning av förnybara drivmedel. Syftet är att bidra till att nå klimat- och energimålen för transportsektorn, säger Susanna Widstrand, handläggare på Energimyndigheten.

Programmet kompletterar de teknikinriktade satsningar som Energimyndigheten finansierar inom Biodrivmedelsprogrammet och Svenskt förgasningscentrum. Satsningen ligger även i linje med regeringens strategiska samverkansprogram Cirkulär och biobaserad ekonomi där biodrivmedel är ett prioriterat område.

– Det är väldigt roligt att programmet förlängs med ytterligare en programperiod. Nu kan vi växla upp nyttan av den forskning som bedrivits hittills. Varje del är viktig för att ställa om till ett fossilfritt energisystem, säger Johanna Mossberg, föreståndare för f3 på Chalmers industriteknik.

I den pågående programperioden (2014-2017) har projekten bland annat handlat om storskalig produktion av biodrivmedel, avgörande faktorer för lokalisering av produktionsanläggningar och socio-ekonomiska mervärden av övergången till förnybara drivmedel.

Annons

Annons

Annons