Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 22 2018
Senaste Nytt

Miljöutredning om litiumfyndighet i Kaustby till prövning

Naturområde Vionneva ligger vid Kelibers finländska litiumfabrik och nära företagets gruvverksamhetsområde. Rapasaari-stenbrottet ligger på cirka 300 meter från naturområdets gräns. Centrala delen av naturområdet tillhör det nationella skyddsprogrammet Vionneva, som ligger ungefär en kilometer från Rapasaari- stenbrottet. Foto: Keliber
Naturområde Vionneva ligger vid Kelibers finländska litiumfabrik och nära företagets gruvverksamhetsområde. Rapasaari-stenbrottet ligger på cirka 300 meter från naturområdets gräns. Centrala delen av naturområdet tillhör det nationella skyddsprogrammet Vionneva, som ligger ungefär en kilometer från Rapasaari- stenbrottet. Foto: Keliber
Publicerad av
Markku Björkman - 27 sep 2017

Gruvbolaget Keliber har lämnat in en utredning till Södra Österbottens NTM-central om miljöpåverkan vid en litiumbrytning vid finländska Rapasaarifyndigheten i Kaustby.

Området ligger som närmast endast 300 meter från gränsen till Natura-området Vionneva. Det är ett myrområde med bland annat ett rikt fågelliv.

Det är främst buller från sprängningar som kan orsaka problem och bolaget försöker bland annat med byggande av bullerskydd minimera olägenheterna.

Litiumfyndigheten i Rapasaari ligger cirka 3 kilometer sydost om fyndigheten i Syväjärvi i Finland.

Källa: Keliber

 

Annons

Annons

Annons