Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

Fossilfritt biobränsle införs i vägfärjetrafiken

Hönöleden mellan Lilla Varholmen och Hönö-Öckerö i Göteborgs norra skärgård, är Sveriges mest trafikerade vägfärjeled. Foto: Kasper Dudzik
Hönöleden mellan Lilla Varholmen och Hönö-Öckerö i Göteborgs norra skärgård, är Sveriges mest trafikerade vägfärjeled. Foto: Kasper Dudzik
Publicerad av
Markku Björkman - 23 sep 2017

Trafikverkets färjerederi har startat omställningen till fossilfri färjedrift. Först ut är de fyra färjorna på Sveriges största färjeled, Hönöleden utanför Göteborg, som gick över till biobränslet HVO i september.

Hönöledens fyra färjor har stått för den högsta dieselförbrukningen, och därmed koldioxidutsläppet, av Färjerederiets samtliga färjor. En övergång till det fossilfria alternativet HVO (hydrerad vegetabilisk olja), ger här maximal effekt med en beräknad minskning på 6 000 ton koldioxid per år. Det är en betydande andel av det totala utsläppet på 33 000 ton koldioxid från vägfärjorna på de statliga lederna.

– Vi har ökat takten på våra miljöåtgärder. För de frigående färjorna ser vi över fossilfria alternativ. Vi bygger en frigående eldriven färja, med en kapacitet för 80 bilar, och vi elektrifierar våra lindrivna färjeleder, säger rederichef Anders Werner.

Övergången till HVO väntas bli okomplicerad. Motorer och bränsletankar fungerar med det nya biobränslet och behöver inte byggas om. Efter två års användning av HVO kommer Färjerederiet att utvärdera effekten, både när det gäller bränsleförbrukning och underhållsbehov.

– Jämfört med transportsektorns totala utsläpp av växthusgaser står Färjerederiet för en liten andel, men om Sverige ska uppnå klimatneutralitet behöver även färjedriftens utsläpp minskas, sammanfattar Anders Werner.

Hönöleden mellan Lilla Varholmen och Hönö/Öckerö i Göteborgs norra skärgård, är Sveriges mest trafikerade vägfärjeled. Förra året transporterades 3,2 miljoner fordon på leden. Den avgiftsfria färjeleden är 2 500 meter lång och överfartstiden 12 minuter.

HVO, hydrerad vegetabilisk olja, är en biodiesel som framställs genom hydrering (vätebehandling) av vegetabiliska oljor och/eller animaliska fetter från till exempel slaktavfall. HVO är kemiskt lik fossil diesel och kan blandas i diesel eller användas istället för diesel i dieselmotorer. Utsläppet av växthusgaser minskar med upp till 85 – 90 procent, vid användning av HVO istället för vanlig diesel. Även partikelutsläpp minskar.

Annons

Annons

Annons