Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Japans Atomenergikommission vill fortsätta att utveckla kärnkraften

Kashiwazaki är en stad i Niigata prefektur i Japan. I staden ligger bland annat världens största kärnkraftverk. Foto: Wikipedia, kredit: enformable.com
Kashiwazaki är en stad i Niigata prefektur i Japan. I staden ligger bland annat världens största kärnkraftverk. Foto: Wikipedia, kredit: enformable.com
Publicerad av
Markku Björkman - 17 sep 2017

Japans Atomenergikommission, AEC, krävde nyligen att kärnkraften bör förbli en viktig del av landets energiförsörjning trots att den allmänna opinionen vill minska dess roll i samhället.

Kommissionen rekommenderade i en rapport att kärnkraften ska få stå för minst 20 procent av Japans energiförsörjning år 2030, med hänvisning till en energiplan, som togs fram av en tidigare regering.

Rapporten hänvisar till de stigande kostnader som har orsakats av dyra importer av fossila bränslen och en långsam återstart av reaktorer som stängdes efter katastrofen i Fukushima. Dessa kostnader har, enlig rapporten, påverkat Japans ekonomi negativt.

Denna 322-sidiga rapport är kommissionens första sedan kärnkraftsolyckan år 2011. Regeringens ansträngningar för att iordningställa den skadade anläggningen i Fukushima och de uppdaterade säkerhetsnormerna förklaras utförligt.

Publiceringen av AEC:s kärnpolitiska rapport är ett tecken på Japans tilltagande försök att starta om fler reaktorer.

- Regeringen bör förklara kärnkraftsproduktionens långsiktiga nytta för allmänheten och påbörja planeringen av åtgärder som behöver vidtas, säger rapporten.

Japan stängde alla sina kärnreaktorer efter 2011-olyckan men har sedan dess startat fem av dem igen. Dessa står dock för mindre än 2 procent av landets energiförsörjning.

En massiv jordbävning och efterföljande tsunami i mars 2011 orsakade härdsmälta vid tre reaktorer i kärnkraftverket i Fukushima, vilket ledde till att tiotusentals människor evakuerades på grund av strålningsrisk.

Tre av verkets sex block var vid tillfället i drift och snabbstoppades, då jordbävningen slog ut det yttre elnätet. Den tsunami, som följde 56 minuter efter jordbävningen, slog ut de reservgeneratorer som användes för reaktorernas kylning.

Endast batterikraft återstod då och ungefär 50 minuter senare upphörde nödkylsystemet att fungera i block 1 och 2 och efter ytterligare 1,5 dygn även i block 3.

Därefter saknade såväl härdar som bränslebassänger kylning, vilket ledde till partiella härdsmältor med vätgasexplosioner och utsläpp av radioaktiva ämnen som följd.

Regeringen, parlamentariska och privata utredningar skyllde på en otillräcklig säkerhetskultur hos anläggningens operatör, Tokyo Electric Power Company.

AEC:s rapport kom samtidigt som kontrollmyndigheterna gjorde slutliga förberedelser för att bekräfta säkerheten hos två reaktorer vid Kashiwazaki-Kariwa-kärnkraftverket i norra Japan, som också drivs av kärnkraftsföretaget TEPCO.

Företagets ledning säger att en omstart av Kashiwazaki-fabriken, en av dess tre kärnkraftverk, är avgörande för att TEPCO ska vara i stånd att finansiera den enorma kostnaden för Fukushima- katastrofen och kompensationen för de drabbade invånarna.

Nuclear Regulation Authority meddelade i september att TEPCO är "kompetent" att köra anläggningen på ett säkert sätt och det slutliga ”gröna ljuset” förväntas komma inom några veckor, men kärnkraftverkets faktiska omstart kan dröja flera månader efter att anläggningen har inspekterats på plats och när lokala instanser fått säga sitt.

Många japaner motsätter sig Kashiwazaki-anläggningens omstart och säger att TEPCO inte bör tillåtas att driva ett kärnkraftverk innan en fullständig undersökning om orsakerna till Fukushima-olyckan har genomförts. Dessutom ska även kontaminerad jord och andra ämnen i naturen ska ha rengjorts och riskerna minimerats.

Rapporten stödjer också Japans ambitiösa kärnbränsleprogram, trots ett beslut, som togs ifjol om att utmönstra Monju-reaktorn på grund av dåliga säkerhetsrapporter och efter decennier av tekniska problem. Monju-reaktorn är ett centrum för Japans plutoniumbränsleprogram,

Japan står inför tilltagande internationell kontroll när det gäller landets plutoniumlager eftersom beståndsdelarna kan användas för tillverkning av kärnvapen.

Japan har för närvarande ett lager av 47 ton plutonium - 10 ton hemma och resten i Storbritannien och Frankrike, som upparbetar och lagrar använt kärnbränsle från Japan.

Japan har meddelat att man planerar att starta en egen, numera kontroversiell upparbetningsanläggning i Rokkasho 2018, men kritiker säger att det skulle öka landets problem.

Utan möjlighet att kunna bygga en snabb reaktor med plutoniumbrännare har Japan ansträngt sig för att bränna en blandning av plutonium och uranbränsle som kallas MOX i konventionella reaktorer som en sista åtgärd för att kunna konsumera plutonium.

AEC:s rapport kallar försöket för "den enda realistiska metoden när det gäller att utnyttja plutonium".

Behovet av att minska landets plutoniumlager utgör en drivfjäder för Japans reaktorstart. Det skulle krävas mellan 16 till 18 reaktorer för att bränna tillräckligt MOX för att kunna förhindra plutoniumförrådet från att växa, enligt Federation of Electric Power Companies of Japan, en paraplygrupp för japanska kraftverk. Målet är oförändrat, men ses allmänt som för optimistiskt.

Annons

Annons

Annons