Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Det behövs en ny solkarta över Sverige

Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Publicerad av
Jessica - 18 sep 2017

I nuläget saknas underlag för att kunna göra noggranna prognoser för elproduktionen från solceller i Sverige, skriver Energiforsk. Resultat från ett forskningsprojekt i Solelprogrammet visar att det är solstrålningen och lufttemperaturen som är avgörande för elproduktionen.

Målet med forskningen har varit att i detalj studera hur stor inverkan den varierade solinstrålningen och lufttemperaturen har på årsproduktionen från en solcellsanläggning. Solinstrålningen bör mätas på plats för att ge en bra noggrannhet. Instrålningen mäts idag av SMHI på 18 platser i Sverige. Det är för få platser för att ge ett tillräckligt bra underlag, menar forskarna.

I den nya rapporten Elproduktionsutvärdering från solcellsanläggningar utvärderas olika prognosprogram och väderdata. Samtliga beräknar medelvärdet för elproduktionen under ett antal år och går därför inte att använda för att utvärdera solelproduktionen för ett år. Slutsatsen är bland annat att det behövs en ny solkarta över Sverige, vilket både kunder och leverantörer skulle ha nytta av.