Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 18 2018
Senaste Nytt

Stöd för energiinnovationer med affärsfokus

Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Publicerad av
Jessica Nejman - 13 sep 2017

Energimyndigheten erbjuder stöd till svenska små och medelstora företag för verifiering av nya energiinnovationer som har ett tydligt affärsfokus och potential att påtagligt bidra till omställningen av energisystemet.

Sista ansökningsdag för utlysningen är 3 oktober 2017. Maximalt stödbelopp per projekt är 2 miljoner kronor.

Utlysningens syfte är att bidra till omställningen av energisystemet genom att stödja verifiering av nya energiinnovationer samt förbereda dessa inför kommersiell fas.

Enligt Energimyndigheten ska projekt som kan få stöd inom ramen för denna utlysning ha en trovärdig potential att kunna bidra till omställningen av energisystemet. Det innebär att de ska bidra till ökad tillförsel av förnybar energi eller till energieffektivisering, och därutöver även kunna uppvisa en tydlig kundnytta samt goda förutsättningar att nå en storskalig tillämpning.

Det projekt som ansökan avser ska ha det övergripande målet att ta innovationen närmare, och förbereda den inför, kommersiell fas.

Annons

Annons

Annons