Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Koldioxidpriset orsaken till högre elpriser

BIld: Los Energy
BIld: Los Energy
Publicerad av
Jessica - 11 sep 2017

Koldioxidutsläppen i Europa har minskat så mycket att det nu finns ett kvotöverskott motsvarande ett helt års utsläpp i Europa, rapporterar Los Energy i sin senaste marknadsuppdatering. Överskottet på utsläppsrättigheter pressar priserna.

Europeiska politiker anser att priset på koldioxidutsläpp är för lågt, särskilt med tanke på att målet är en utfasning av kolkraften. Därmed diskuterar man nya åtgärder som kan höja kostnaden för utsläpp.

Priset för att släppa ut ett ton koldioxid har ökat från 4,5 EUR/ton i maj till 6 EUR/ton i september. Marknaden prissätter med andra ord koldioxidutsläpp högre nu än tidigare i år. Prisuppgången ser kanske inte dramatisk ut, menar Los, men energianvändningen förändras avsevärt när utsläppskostnaderna ökar. Jämfört med kolkraft kan gaskraft i högre grad hantera prisuppgången på utsläpp. När priset på koldioxidutsläpp går upp stiger självkostnadspriset för produktion av kolkraft nästan dubbelt så mycket jämfört med för gaskraft.

EU-politikerna ska under hösten enas kring eventuella åtgärder för att höja utsläppspriset. Politikerna kan även välja att följa den prismodell man har valt i Storbritannien. Önationen har satt ett prisgolv på koldioxidutsläpp för kolkraftsproducenter.

Marknaden för utsläppsrättigheter ser ut att röra sig nu när politikerna samlas. Frågan är om politikerna denna gång klarar att lyfta priset för koldioxidutsläpp.

Annons

Annons

Annons