Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 20 2018
Senaste Nytt

Utredning av plastens miljöeffekter

Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Publicerad av
Jessica Nejman - 11 sep 2017

Regeringen har utsett Åsa Stenmarck till särskild utredare med uppdrag att se över möjligheterna att minska de negativa miljöeffekterna från plast (Dir.2017:60).

– Det är ett spännande och angeläget uppdrag. Plast finns överallt i samhället och allt oftare i vår miljö och det medför många olika miljöeffekter. Det är bra att frågan har hamnat högt upp på agendan, säger Åsa Stenmarck.

Utredaren ska öka kunskapen om och på vetenskaplig grund identifiera de miljöproblem som uppstår till följd av valet av råvara vid tillverkning av plast, användning av plast och de konsekvenser som uppstår i avfallshantering och materialåtervinning, samt de miljöproblem som orsakas av ökande mängder plast och mikroplast i hav och sjöar.

I uppdraget ingår också att utifrån detta föreslå kostnadseffektiva åtgärder som syftar till att minska de negativa miljöeffekterna från plast. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 oktober 2018.

Annons

Annons

Annons