Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 18 2018
Senaste Nytt

Sinfra genomför undersökning av elmätare

Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Publicerad av
Jessica Nejman - 11 sep 2017

Sinfra genomförde under sommaren 2017 en undersökning hos medlemsföretagen för att få en överblick och skapa ett bättre underlag för framtida upphandlingar kring elmätare. Huvudsyftet med undersökningen var att få en inblick i vilken elmätarteknik som medlemmarna använder sig av i nuläget samt hur många elmätare som förväntas bytas ut.

Beslutet att genomföra undersökningen kom bland annat från att Energimarknadsinspektionen tog på uppdrag av regeringen 2015 fram en rapport i vilken de utredde och lämnade förslag på vilka krav som bör ställas på framtidens elmätare.

De nya kraven ska underlätta för elkunder att få tillgång till mätdata vilket skall främja en minskad energianvändning samt öka integration av lokal energiproduktion. Mätsystemen bör i enlighet med Energimarknadsinspektionens förslag uppfylla de nya funktionskraven senast den 1 januari 2025.

Bland de tillfrågade nätföretagen uppgav man att kommunikationssystemen i dagens befintliga system till 61,6 procent byggde på kabelanslutning medan 7,6 procent nyttjade så kallade koncentratorer samt 30,8 procent av systemen var uppbyggda kring långdistansradio.

Undersökningen visar att under de kommande fem åren kommer Sinfras medlemmar uppskattningsvis att varje år byta ut 240 000– 290 000 elmätare. Sinfras undersökning visar även att medlemsföretagen prioriterar elmätarnas säkerhet, det vill säga säkerheten i kommunikationen mellan konsument och mottagare.

- Säkerhetsläget har ändrats under de senaste åren och Sinfra arbetar aktivt med att säkerställa att framtida tekniker, produkter och system som upphandlas av Sinfra håller hög säkerhetsnivå, säger Lars-Eric Larsson, en av Sinfras upphandlingsansvarige.

Annons

Annons

Annons