Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

I Forsbacka omvandlas matavfall till biogas

Zhao Wang och Sandra Carlos Pinedo, forskare vid Högskolan i Gävle. Foto: Högskolan i Gävle
Zhao Wang och Sandra Carlos Pinedo, forskare vid Högskolan i Gävle. Foto: Högskolan i Gävle
Publicerad av
Jessica - 11 sep 2017

Snart är det dags för invigningen av Forsbacka Biogasanläggning. En 45 meter lång reaktor, där matavfall ska omvandlas till biogas som kan driva upp till 2 300 bilar, eller alla Gävles bussar, under ett år.

Forsbacka Biogasanläggning beskrivs som ett gott exempel på ett samarbete mellan Högskolan och det omgivande samhället, säger Zhao Wang och Sandra Carlos Pinedo, forskare vid Högskolan i Gävle.

Biogas bildas när biologiskt material bryts ner. Förutom biogas bildas även biogödsel som för tillbaka näringsämnen till naturen genom att ersätta konstgödning i jordbruket.

Att producera biogas av torra sopor, storskalig torrötning, är en ny teknik. Forsbacka Biogasanläggning, blir Sveriges andra och i hela Europa finns bara en handfull.

- Vi måste bedriva en del forskning och bygga upp kunskaper om denna teknik, för att optimera processen och få en stabil samt större produktion av biogas, säger Zhao Wang, forskare vid Högskolan i Gävle.

- Vi träffar folk från anläggningen regelbundet och vi föreslår idéer och vi får data som vi behöver i vår modellering. Detta därför att det är helt ny forskning, även i världen, säger doktoranden Sandra Carlos Pinedo.

Viktiga frågor kopplade till den nya anläggningen är, enligt forskarna, hur vi skall få en mer hållbar hantering av vårt avfall. En annan, hur vi skall kunna hitta nya källor för förnybar energi som kan ersätta fossila bränslen.

- Fosfor är en ändlig resurs som används för konstgödsel, den beräknas ta slut om 50-60 år och vi måste hitta andra källor. Och fosfor, till att göra gödsel, blir slutprodukten efter biogasprocessen, säger Zhao Wang.

Framförallt är det tekniken, torrötning, som är det nya. Den gamla tekniken, våtrötning, använder reningsverkens avloppsslam som substrat. Båda teknikerna kräver upphettning, men vid mycket vatten krävs mycket mera energi för att hetta upp reaktorn.

Zhao Wang konstaterar att vi kan producera mer biogas, kanske även till en lägre energikostnad, vid torrötning. Och att det blir mycket enklare att transportera slutprodukten, biogödsel, till jordbruket, än det mycket tyngre vattenrika avloppsslammet från våtrötningen.

- Torrötning innebär också en mycket mera kontrollerad process för att göra denna jäsning. Vi får inte så mycket störningar av hårdmetaller, gifter och kemikaler. Det som kommer ut, biogödseln, är säkrare och mycket renare, säger Sandra Carlos Pinedo.

Zhao Wang förklarar att detta är forskning som kan fortsätta hur länge som helst och att det nu byggs flera nya liknande anläggningar i Sverige.

- I denna typ av reaktion är man helt beroende av mikroorganismer, dessa små bakterier, och de är väldigt känsliga för sin omgivning, Om det inte är optimalt så stoppas processen och då stoppas också produktionen av biogas.

Annons

Annons

Annons