Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 20 2018
Senaste Nytt

Nya energiklasser påverkar motorers startegenskaper

Foto: Svensk Elstandard
Foto: Svensk Elstandard
Publicerad av
Jessica Nejman - 08 sep 2017

Standarder kan behöva revideras för att tekniken utvecklats och omvärlden förändrats, eller för att de påverkas av ändringar i någon annan standard, skriver Svensk Elstandard. Ett exempel är den reviderade utgåvan av fordringarna på startegenskaper hos kortslutna trefas asynkronmotorer, som fastställts nu i september som den tredje utgåvan av SS-EN 60034-12.

Den strängare klassen IE4 med högre krav på verkningsgraden – energieffektiviteten – hos elmotorer som införts i IEC 60034-30-1 (svensk standard SS-EN 60034-30-1) har medfört att man fått justera i den internationella standarden för startegenskaper, IEC 60034-12. I den nya utgåvan, som alltså just fastställts som svensk standard

SS-EN 60034-12, har man lagt till nya klasser som tar hänsyn till att motorer i de nya högre energieffektivitetsklasserna kan ha högre ström och skenbar effekt i stillestånd. Standarden omfattar nu också motorer med märkeffekt ner till 120 W, i stället för 400 W som i den tidigare utgåvan.

Ett förslag till en ny standard i serien är ute på remiss till 16 oktober 2017. Den ska handla om reparation och renovering av motorer och generatorer, med beteckningen 2/1868/CDV.

Annons

Annons

Annons