Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 20 2018
Senaste Nytt

Europeiska kompetenscentret mot hybridhot startar i Helsingfors

De tolv deltagande staterna i kompetenscentret är Estland, Finland, Frankrike, Förenta staterna, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Alla EU- och Nato-stater har möjlighet att ansluta till kompetenscentret.
Image: CC0 Creative Commons
De tolv deltagande staterna i kompetenscentret är Estland, Finland, Frankrike, Förenta staterna, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Alla EU- och Nato-stater har möjlighet att ansluta till kompetenscentret. Image: CC0 Creative Commons
Publicerad av
Markku Björkman - 07 sep 2017

Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot inleder sin operativa verksamhet i början av september. Lagen om kompetenscentret trädde i kraft den 1 juli och politices doktor Matti Saarelainen har tillträtt som chef. Centret har funnit lokaler i Helsingfors, ett sekretariat bestående av sju personer har anställts och planeringen av årets verksamhet har inletts.

– Hybridhot har blivit en bestående del av Europas säkerhetsmiljö. Grundandet av kompetenscentret är ett viktigt svar på denna aktuella utmaning. Sedan början av juli har centrets verksamhet rullat i gång i rask takt. Centrets styrelse kommer att få en överblick av läget under sitt möte nästa vecka, konstaterar kompetenscentrets styrelseordförande Jori Arvonen.

Verksamheten inleds med ett gemensamt seminarium för de tolv deltagande staterna, EU och Nato den 6 september i Helsingfors. Seminariet samlar kring 100 deltagare. Centrets kommunikationskanaler (www.hybridcoe.fi) öppnas i samband med seminariet. I egenskap av företrädare för värdlandet håller utrikesminister Timo Soini och inrikesminister Paula Risikko anföranden. Kompetenscentrets officiella öppnande hålls den 2 oktober.

Det finns många slag av förväntningar och uppfattningar om kompetenscentret. Det kommer till exempel inte att vara ett "operativt center för hybridkrigsföring" och inte heller en "desarmerare av cyberbomber", utan avsikten är att öka förståelsen för statliga och icke-statliga aktörers hybridpåverkan och bekämpandet av hybridhot. Enligt centrets chef har det tre primära roller.

– För det första är det ett kompetenscentrum som främjar bekämpandet av hybridhot på ett strategiskt plan, till exempel genom forskning och utbildning. För det andra hör det till vårt arbete att bygga internationella nätverk mellan experter på övergripande säkerhet, till exempel inom lägesbildsverksamheten. För det tredje fungerar centret som bas för EU:s och Natos samarbete kring bedömningen av samhällens sårbarhet och utvecklandet av deras krishanteringsförmåga, det vill säga resiliens, beskriver centrets chef Matti Saarelainen.

EU och Nato deltar aktivt i centrets styrelse och i verksamheten. EU:s säkerhetskommissionär Julian King och Natos biträdande generalsekreterare med ansvar för underrättelseverksamhet Arndt Freytag von Loringhoven kommer att delta i seminariet den 6 september, vilket ger en signal om organisationerna engagemang i samarbetet.

 

Annons

Annons

Annons