Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Unikt vattenreningsprojekt vid Bornsjön invigs

Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Publicerad av
Jessica - 06 sep 2017

I Botkyrka och Salems kommuner, ligger Stockholms reservvattentäkt Bornsjön. I september invigs Bornsjöverket, som beskrivs som ett unikt vattenreningsverk med dubbel funktion. Under höstarna kommer det att syresätta och rena sjön från fosfor. Övriga året renas sjöns vatten för att bidra till dricksvattenförsörjningen i Stockholmsområdet.

I slutet av 1800-talet insåg Stockholms stad det ohållbara i att ta dricksvattnet från samma plats som man släppte ut orenat avloppsvatten, det vill säga Årstaviken. Blickarna vändes mot Bornsjön, som blev en viktig kugge i maskineriet att försörja Stockholm med dricksvatten. Samtidigt som staden 1899 köpte marken för att bygga Norsborgs vattenverk, så köptes även större delen av Bornsjöns nederbördsområde för att säkra skyddet av den viktiga vattentäkten. År 1920 blev sjön fridlyst vilket än idag innebär att man inte får bada, fiska, åka båt eller beträda isen vintertid, skriver Stockholm Vatten och Avfall i ett pressmeddelande.

Idag äger Stockholm Vatten och Avfall över 90 procent av sjöns nederbördsområde, vilket är landområden i Salems, Botkyrka och Södertälje kommuner. De har ansvar för att bevara sjön och området för framtiden, och sköter allt från tillsyn av sjön till skogsvård, viltvård och jordbruk. Bland annat tas omkring 600 prover på vattnet per år. Här bedrivs även olika försök och forskning med fokus på miljön.

Även om man har tagit väl hand om Bornsjön är fosforhalten i bottensedimentet hög. Nu tar Stockholm Vatten och Avfall ännu ett gigantiskt kliv för att trygga sjön. Det nya världsunika vattenreningsverket Bornsjöverket ska under höstarna rena sjövattnet från fosfor. Målet är att återskapa sjöns naturliga tillstånd. Arbetet är långsiktigt – om ungefär 30 år kommer vi att se full effekt.

Bornsjöverket kommer övriga året bidra till dricksvattenproduktionen vid Norsborgs vattenverk. Tio procent av råvattnet tas då från Bornsjön och det första reningssteget i dricksvattenproduktionen genomförs på Bornsjöverket. Därefter leds vattnet för resterande rening i Norsborg som tar övrigt råvatten från Mälaren. Bornsjön bidrar därmed återigen till stockholmarnas dricksvatten, precis som för 100 år sedan.

Annons

Annons

Annons