Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 19 2018
Senaste Nytt

Möjligt med integrerad dansk och svensk gasmarknad

Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Publicerad av
Jessica Nejman - 06 sep 2017

Det kan bli möjligt med en mer harmoniserad gasmarknad för Sverige och Danmark. De nationella gasnätsoperatörerna Swedegas och Energinet tar nu ett steg vidare i detta arbete genom att initiera ett projekt som ska ge svar hur detta bäst kan genomföras. Ökad leveranssäkerhet och fler aktörer på marknaden är några av de förväntade vinsterna.

Möjligheten att integrera de svenska och danska gasmarknaderna när det gäller balansering och handel har förts under en tid och i nära dialog med marknadens aktörer; slutkunder, gasleverantörer, nätägare och reglermyndigheterna i båda Sverige och Danmark.

De olika intressentgrupperna har sett möjliga fördelar som ökad leveranssäkerhet, att fler gashandlare på marknaden skulle innebära ökad konkurrens till slutkundernas fördel samt effektivare administration, skriver Swedegas i ett pressmeddelande.

– Som nationella nätoperatörer och systembalansansvariga har Swedegas och Energinet tillsammans tagit ansvaret att föra frågan vidare och komma med ett beslutsunderlag, säger Johan Zettergren, vd för Swedegas.

Projektet beräknas kunna presentera sin rekommendation avseende harmonisering av de två grannländernas gasmarknader när det gäller balansering och handel under 2018. Projektet omfattar inte harmonisering av nättariffer.

– Jag är entusiastisk över idén om en gemensam balanseringszon då det kan leda till en mer effektiv marknad och öka gasens konkurrenskraft, säger Jeppe Danø, Director, Gas System Operator, Energinet.

Annons

Annons

Annons