Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 20 2018
Senaste Nytt

Energimyndigheten satsar på projekt Coacher för energi och klimat

Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Publicerad av
Jessica Nejman - 05 sep 2017

Energimyndigheten utlyser fem miljoner kronor inom Nationella regionalfondsprogrammet och projektet Coacher för energi och klimat (CEK). I denna utlysning välkomnas kommuner att enskilt, eller i samverkan med varandra, skicka in sin ansökan.

Utlysningens syfte är att stärka kommunerna i deras energirådgivning och öka energieffektivisering i målgruppen små och medelstora företag (SMF). Stödet riktar sig till enskild kommun eller kommuner i samarbete. I denna utlysning prioriteras ansökningar från kommuner/ kommunsamarbeten i län som i dagsläget inte omfattas av coachningsprojektet.

De kommuner eller kommunsamarbeten som beviljas medel får rollen att nå ut till SMF med en energianvändning under 300 MWh. Satsningen på coacher för energi och klimat, speciellt inriktade på SMF med en energianvändning lägre än 300 MWh, ger företag förutsättningar att genomföra fler energibesparande åtgärder och därmed en ökad energieffektivisering.

Annons

Annons

Annons