Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

Banbrytande med solceller inspirerade av insektsögon

Foto: Thomas Shahan/Creative Commons
Foto: Thomas Shahan/Creative Commons
Publicerad av
Jessica - 04 sep 2017

Forskare på Stanford University har kommit fram med en ny slags solcell som ska vara inspirerad av sammansättningen i insektsögon. En teknik som skulle kunna hjälpa forskare att komma förbi en väsentlig vägspärr för utvecklingen av solceller baserat på ett lovande material som kallas perovskiter.

Genom att sätta ihop flera solceller med varandra, som mikrolinser i ett insektsöga, kan det vara möjligt att bana väg för en ny typ av avancerad fotovoltaik.

Designen ska skydda perovskiterna från att försämras när den utsätts för värme, fukt eller mekanisk stress. Resultaten publiceras i tidskriften Energy & Environmental Science (E & ES).

Som exempel, så består flugans öga av olika segment, hundratals segment som arbetar tillsammans. Men förloras ett segment så fortsätter flera andra att fungera. Var segment är bräckligt men skyddas av en byggnadsvägg, likt en vaxkaka.

Forskarna valde att använda ögat som en modell för att skapa sammansatta perovskiter, var och en inkapslade i en hexagonformad struktur. Strukturen är tillverkad i epoxiharts – elastiskt material som klarar av mekanisk ansträngning.

Resultaten ska ha varit lyckade. Inte mycket effekt förlorades jämfört med plana solceller, samtidigt som cellerna skyddades.

Forskarna har ansökt om provisoriskt patent för teknologin. Ytterligare forskning kommer att fokusera på att öka effektiviteten.

Källa: Stanford University