Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Sommarsolen i Stockholms län kunde gett 230 miljoner kWh el

Tyskland är den största marknaden för solel idag men marknaden växer starkt framförallt i Asien. Solförhållandena i Sverige är på många håll lika goda som i norra Tyskland. Foto: CC0 Creative Commons
Tyskland är den största marknaden för solel idag men marknaden växer starkt framförallt i Asien. Solförhållandena i Sverige är på många håll lika goda som i norra Tyskland. Foto: CC0 Creative Commons
Publicerad av
Markku Björkman - 31 aug 2017

Sedan den 1 juni och fram till slutet av augusti sken solen 761 timmar över stockholmarna. Om hälften av länets villaägare hade haft solpaneler på sina tak skulle det ha genererat en elproduktion på cirka 230 miljoner kilowattimmar, enligt elbolaget Bixias beräkningar.

Enligt den senaste statistiken från Svensk Solenergi har Stockholm cirka 4,6 W installerad effekt per invånare, medan rikssnittet ligger på 10,7 W per invånare. Trots den låga nivån i Stockholm har den installerade effekten solceller mer än fördubblats sedan 2014.

– Sol som energikälla har börjat ta fart på riktigt i Sverige, både bland företag och privatpersoner. Det är något som Bixia uppmuntrar och vi får allt fler småskaliga producenter som säljer sitt överskott genom oss, säger Matina Rosenberg, analytiker och meteorolog på Bixia

För en villaägare i Stockholm med en solelsanläggning på 4,5 kilowatt (installerad effekt) på taket, har sommarens solstrålar genererat cirka 1700 kilowattimmar.

Jorden nås årligen av 10 000 gånger mer solenergi än mänsklighetens totala förbrukning av fossila bränslen. Tyskland är den största marknaden för solel idag men marknaden växer starkt framförallt i Asien. Solförhållandena i Sverige är på många håll lika goda som i norra Tyskland.

Källor: Bixia, Weatherpal, energimynedigheten, SCB, Svensk Solenergi