Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Oroligt för vattenkraften

Sundborns kraftverk Foto: Bengt Spade
Sundborns kraftverk Foto: Bengt Spade
Publicerad av
Jessica - 31 aug 2017

Energiöverenskommelsen 10 juni 2016 säger att ”Reglerna för omprövning av vattenverksamheter som vattenkraftverk och dammar bör förenklas så långt det är möjligt” och att vattenkraftbranschen ska bära kostnaderna mot att fastighetsskatten sänks. Detta är en mycket positiv uppgörelse för vattenkraften, skriver Svensk Vattenkraftförening i ett pressmeddelande.

Miljö- och energidepartementets förslag 29 juni i år till författningsändringar av bland annat miljöbalken är däremot ett ovanligt misslyckat försök att omsätta energiöverenskommelsen i praktiken, menar Svensk Vattenkraftförening.

Det lever inte alls upp till energiöverenskommelsens krav på förenklad omprövning, inte heller till vad svensk lag och EU-rätten säger om äganderätten och likabehandlingsprincipen.

Föreningen menar att den stora svagheten i departementsförslaget ligger i att det ger fritt fram för ett antal myndigheter att tillämpa sina utrivningsagendor. Vi riskerar att den småskaliga vattenkraften rivs ut och att den storskaliga inskränks kraftigt. Frågan är om departementet är medvetet om vilka destruktiva krafter det släpper lösa med sitt förslag.

Annons

Annons

Annons