Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Framtiden för svensk kärnkraft på mättad marknad

Foto: Los Energy/MyNewsDesk
Foto: Los Energy/MyNewsDesk
Publicerad av
Jessica - 28 aug 2017

Los Energy lanserar en analys om läget för den svenska kärnkraften och lyfter nyheten om att man investerar i livsförlängande åtgärder för reaktorn Oskarshamn 3 (1 400 MW) fram till 2020.

Ägaren vill investera i så kallad härdkylning som införs som krav för svensk kärnkraft från 2021. Systerreaktorerna till Oskarshamn 3 har producerat sina sista kWh. Ägarna satsar nu på Oskarshamn 3 som är byggd på 1980-talet. Investeringen ligger på cirka 1 miljard svenska kronor och säkerställer drift fram till 2040-talet.

Nu har fyra av tio reaktorer stängts ner eller har en planerad nedstängning före 2020. Fyra reaktorer har fått investeringsbeslut för fortsatt drift. Då återstår två reaktorer på Ringhals, på Sveriges västkust, där ägarna inte har fattat något slutgiltigt beslut om fortsatta investeringar.

Även om fyra reaktorer stänger ner, kommer den nordiska marknaden ha ett stort elöverskott 2020, menar Los. Detta beror på att det har byggts mycket förnybar kraft och att Finland kommer in med ny kärnkraft 2019.

Los Energy lyfter att pressade priser på en framtida mättad marknad är nog en av aspekterna man väger in när man ska besluta om fortsatta investeringar på Ringhals kan bli aktuellt.

Annons

Annons

Annons