Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 20 2018
Senaste Nytt

Netgroup Energy tillför spetskompetens vid bygge av neutronmikroskop

Så här kommer ESS att se ut när hela anläggningen står färdig. Konceptbild: ESS
Så här kommer ESS att se ut när hela anläggningen står färdig. Konceptbild: ESS
Ulf Mårtensson, vd för Netgroup Energy som hjälper till att bygga ESS i Lund. Företagets fyra samarbetande bolag bidrar med spetskompetens inom installationssamordning samt projektledning på energi- och processområdet. Foto: Netgroup Energy
Ulf Mårtensson, vd för Netgroup Energy som hjälper till att bygga ESS i Lund. Företagets fyra samarbetande bolag bidrar med spetskompetens inom installationssamordning samt projektledning på energi- och processområdet. Foto: Netgroup Energy
Publicerad av
Jessica Nejman - 25 aug 2017

ESS blir världens mest kraftfulla neutronkälla i forskningens tjänst, så det är knappast förvånande att bolag som kan tillhandahålla konsulttjänster gärna vill delta. Och behovet av konsulttjänster är stort. Bortsett från utrustning och persontimmar, som medlemsländerna betalar, upphandlar ESS personexpertis och projektpaket.

Ett av de bolag som har tecknat ett konsultramavtal med ESS är Netgroup Energy. Med sin erfarenhet av stora installationsprojekt på kärnkraftverk världen över ansågs företaget besitta den kompetens som krävs och önskas för integration och koordination samt för hälsa/miljö- och säkerhetsteknik.

– Även om den joniserande strålning som kommer att genereras är låg och inte alls jämförbar med den från ett kärnkraftverk så är säkerhet, utsläppsnivåer, koordinering och integration strikt reglerade av Strålsäkerhetsmyndigheten. Vår kunskap om kärntekniska anläggningar är därför värdefull, säger Ulf Mårtensson, vd för Netgroup Energy.

Teknikkonsulter på plats

Sju personer från Netgroup Energy är på plats i Lund för att jobba med systemintegration och säkerhetsteknik, även om arbetet med säkerhet ännu inte har tagit riktig fart. Här väntar man på mer information från ESS.

– Det kan vara bökigt med så många länder inblandade. Våra kompetenser på plats hjälper ESS att integrera utrustningen från olika leverantörer och ser till att den hamnar på rätt ställe vid rätt tid, säger Ulf och fortsätter:

– Vi är i allra högsta grad en aktör med stor projektförmåga inom energi och process. Med hjälp av samarbetsparter kan vi dessutom gå ett steg längre och erbjuda installationer.

Samverkan både inom och utom företaget

Netgroup Energy har även ett pågående uppdrag för installationen av en cryoanläggning. Linde Kryotechnik AG levererar cryoutrustningen som kyler anläggningen och Netgroup Energy designar systemen som kopplar ihop kylanläggningen med befintliga system. Projektet är ett samarbete med Jobsab och One Nordic när det kommer till installation av processutrustning och elsystem.

– Det är häftigt att våra fyra specialiserade Netgroup Energy-bolag tillsammans kan genomföra denna typ av stora åtaganden, säger Ulf och fortsätter:

– ESS är verkligen ett spännande projekt som gynnar hela Öresundsregionen och sätter Lund på kartan för avancerad materialforskning och spallationsteknik. Att få vara med och bygga detta är både spännande och en fjäder i hatten.

Fakta Netgroup Energy
Netgroup Energy är en sammanslutning av de fyra företagen FS Dynamics, Conmore, RiskPilot och Infotiv som med olika specialistkompetenser samverkar under ett paraply för att lättare kunna driva stora utvecklings- och underhållsprojekt inom energiteknik. Netgroup Energy omfattar 500 ingenjörer inom teknisk beräkning, produktutveckling, riskhantering, utvecklings- och innovationsprocesser.

 1. FS Dynamics är ett konsultföretag som grundades 2004 och verkar inom teknisk beräkning och är idag en av Nordens största leverantörer av beräkningstjänster inom fluid- (CFD) och strukturdynamik (FEM).
 2. Infotiv - hjälper företag att förkorta utvecklings- och innovationsprocessen.
 3. Conmore - en ingenjörsbyrå med fokus på produktutveckling. 
 4. Risk Pilot - erbjuder konsulttjänster inom flera områden relaterade till riskhantering.

 

Våra tjänster: 

 • Human Factors, MTO
 • Projekt- och kvalitetsstyrning
 • Mätteknik-Analys och verifiering
 • Säkerhetsanalys & Riskbedömning
 • Dokumentation & Utbildning
 • Mjukvaruutveckling, Systemkonstruktion
 • Mekanik- & Processkonstruktion
 • Beräkningar & Simuleringar

 

”Det mindre bolagets fördelar med det stora bolagets möjligheter”

www.netgroupenergy.se

 

 

 

 

 

Annons

Annons

Annons