Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jan, 17 2019
Senaste Nytt

Ökning av HVO under 2016

Foto: CC0 Creative Commons/pixabay
Foto: CC0 Creative Commons/pixabay
Publicerad av
Jessica - 22 aug 2017

HVO* ökade med 66 procent under 2016 och står nu för två tredjedelar av all biodrivmedelsanvändning i Sverige, skriver Neste och hänvisar till en ny rapport från Energimyndigheten. Användningen av HVO minskade utsläppen av växthusgaser med 2,8 miljoner ton.

– HVO kan både användas direkt i befintliga dieselmotorer och blandas in i vanlig fossil diesel i hög andel, vilket gör att efterfrågan på HVO ökar snabbt och utsläppen minskas effektivt. Med regeringens förslag om ökad inblandning av förnybart i bensin och diesel kommer efterfrågan på HVO att öka ytterligare, säger Fredrik Törnqvist, chef för näringspolitik på Neste AB.

Fossil diesel innehöll under förra året 21 procent förnybart drivmedel, i form av HVO (17 procent) och biodiesel FAME (4 procent). Nyligen lade regeringen fram förslag som innebär att inblandning av förnybara drivmedel ska minska utsläppen från diesel med 21 procent år 2020.

Användningen av ren HVO100 ökade 15 gånger under 2016. Sammantaget innebar användningen av HVO att växthusgasutsläppen minskade med 2,8 miljoner ton under 2016, vilket motsvarar 73 procent av alla biodrivmedels samlade klimatnytta enligt Energimyndighetens rapport.

Råvarorna i produktionen av HVO utgjordes under 2016 av vegetabilisk och animalisk avfallsolja (38 procent), PFAD (23 procent), slakteriavfall (19 procent), raps (8 procent), tallolja (7 procent), majs (4 procent) samt soja och korn (1 procent).

– HVO kommer fortsätta att spela en avgörande roll för att minska trafikens klimatpåverkan. För att klara Sveriges ambitiösa utsläppsmål är det viktigt att en bred bas av olika råvaror kan användas i produktionen av biodrivmedel, säger Fredrik Törnqvist.

 

*HVO betyder alltså vätebehandlad vegetabilisk olja med vilket menas att en vegetabilisk olja eller animaliska fetter som har processats vidare med vätgas under inverkan av en katalysator i kvalitetshöjande syfte för att bli ett drivmedel för dieselmotorer. HVO kan blandas i diesel eller användas istället för dieselbränsle i dieselmotorer. Källa: Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet

Annons

Annons

Annons