Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Jättetransport när vakuumdestillationstorn ska till Lysekil

Foto: Preem/MyNewsDesk
Foto: Preem/MyNewsDesk
Publicerad av
Jessica - 21 aug 2017

​Från Antwerpen, via Bastuviksholmarna, till Preems raffinaderi i Lysekil. Ett 37 meter långt vakuumdestillationstorn har transporterats och är nu på plats.

Tornet är hjärtat i den nya anläggningen för vakuumdestillation (VGO) som uppförs på raffinaderiet.

Resan till raffinaderiet beskrivs som lång och utmanande. Först på pråm i tre dygn från Antwerpen till Bastuviksholmarna. Väl i Sverige lastades tornet om till en självdrivande transportvagn som tog tornet vidare på den smala, backiga och krokiga vägen fram till raffinaderiet.

– Förberedelserna inför den här transporten har pågått under hela våren, och vi har fått gör vissa anpassningar längs transportvägen för att ekipaget skulle kunna passera, säger John Jones, construction manager för Preems VGO-projekt.

Längre fram i höst kommer tornet, som då kompletterats med plattformar och rör, att lyftas in på sin plats på raffinaderiet. Lyftet kräver en speciallyftkran som kommer att monteras på plats med hjälp av två andra lyftkranar.

Materialet till kranen kräver över 70 lastbilar för att komma på plats. I oktober kommer en ytterligare stor del till den nya VGO-anläggningen, nämligen ugnen, att transporteras på liknande sätt.

Nya VGO-anläggningen ökar raffinaderiets kapacitet att producera vakuumgasolja (VGO). Vakuumgasolja är en råvara i tillverkningen av bensin och diesel. I dagsläget importerar Preem närmare 50 000 kubikmeter VGO per månad. Investeringen innebär att raffinaderiet i Lysekil blir självförsörjande på VGO genom egen produktion. Utbyggnaden innebär också att Preem minskar produktionen av tjockolja på sina båda raffinaderier till fördel för högkvalitativa drivmedel. Man kommer även att kunna ta emot och uppgradera tyngre fraktioner från andra raffinaderier i Europa som inte har samma moderna raffinaderissystem.

Investeringen i den nya anläggningen för vakuumdestillation uppgår till 1,6 miljarder kronor och innebär drygt 300 nya arbetstillfällen.

Annons

Annons

Annons