Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Stabilare solel med Smart Grid Hub Compac

Smart Grid Hub Compac har utvecklats av Bayernwerk. Foto: Bayernwerk
Smart Grid Hub Compac har utvecklats av Bayernwerk. Foto: Bayernwerk
Publicerad av
Markku Björkman - 14 aug 2017

Solen är den största energikällan i tyska delstaten Bayern. Denna energi samlas i energiförsörjaren Bayernwerks kraftnät. Idag matar nästan 260 000 enskilda anläggningsoperatörer energi som produceras med hjälp av solceller in i allmänna elnätet.

Allt fler effektskiftningar, större energimängder och det nuvarande utbytet mellan nätverksnivåer har lett till tidigare oanade spänningslägen och - nivåer.

Avgörande för säker nätdrift, säger Bayernwerks representanter,  i nuvarande expansiva situation är en intelligent assistent, Smart Grid Hub Compac” som har utvecklats av Bayernwerk själv och som redan har släpps ut på marknaden.

Med nästan 6000 megawatt solcellsystem har Bayernwerk uppnått en prestanda som är jämförbar med delstatens åtta stora kraftverk. Med solsken och klar luft överstiger kapaciteten hos de regionala energinäten. Tillgången på el kommer att vara högre än efterfrågan. Och solenergins expansion fortsätter. Vad bör göras för att minska fluktuationerna och bevara elnätet stabilt? Frågar Bayernwerkets representanter retoriskt.

Den energi som är lokal och som inte förbrukas, kan transporteras till nästa högre effektnivå och fördelas där i större områden. Om kapaciteten i nätverket är uttömd, måste skapandet av kompletterande individuella solcellsystem tas i beaktande.

Problemet uppstår när den styrda utrustningen inte svarar eller/och inte utför styrkommandon. Så kallade fälttester som genomfördes nyligen av Bayernwerk visar att så var fallet med flera hundra solcellanläggningar i Bayern.

Signalstyrkan för långvågsradio var för hög hos dessa anläggningar. För att lösa detta systemstabilitetsproblem tog Bayernwerk nyligen fram en egen styrenhet, med namnet ”Smart Grid Hub Compact” som möjliggör krypterad dataöverföring via olika tillgängliga trådlösa nätverk. Styrenheterna används redan på 500 platser i Tyskland.

Källa: Bayernwerk