Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Skärpta mätningsregler av radioaktiva ämnen i dricksvatten

Foto: Swedac
Foto: Swedac
Publicerad av
Jessica - 15 aug 2017

Svenska vattenverk måste förhålla sig till skärpta regler kring hur man ska mäta radioaktiva ämnen i dricksvatten. Men det ska inte finnas några ackrediterade företag i Sverige som kan utföra mätningarna, utan vattenverken måste vända sig utomlands, skriver Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.

Det skandinaviska dricksvattnet ska vara känt som ett av de bästa i världen, men det finns ändå en risk för förhöjda halter av radioaktiva ämnen i det, då bakgrundsstrålningen i berggrunden är relativt hög på flera håll, skriver Swedac.

Riktlinjerna har nyligen stramats upp i det europeiska samarbetet kring strålning. Enligt Euratomdirektivet 2013/51 som trädde i kraft 2015 krävs nu en mer omfattade analys av den joniserande strålningen i dricksvattnet idag än tidigare. Därför ska total alfa- och betaaktivitet samt tritium mätas mer noggrant.

Omkring 3 000 svenska vattenverk berörs av det nya direktivet och måste nu göra mer noggranna vattenanalyser än tidigare. I Sverige ansvarar Livsmedelsverket för att vattnet kontrolleras enligt regelverket och Swedac är kontrollmyndigheten som ackrediterar de laboratorier som vill göra analyserna. En ackreditering innebär att laboratoriernas rutiner och kompetens kontrolleras regelbundet av Swedac.

Problemet är att inget svenskt laboratorium ännu har ansökt om att bli ackrediterade, vilket innebär att det inte finns några företag i landet som kan utföra den här typen av mätningar på ett kontrollerat sätt. Vattenverken hänvisas i stället till utländska ackrediterade företag.

Swedacs bedömningsledare Sophie Svensson ser gärna att fler svenska aktörer ansöker om ackreditering för den här typen av vattenanalyser.

– Med fler svenska aktörer blir det lättare för både vattenverk och enskilda konsumenter att göra mätningar vilket ger snabba och säkra svar, säger Svensson.

När provresultaten kommit in från mätningen kan Strålsäkerhetsmyndigheten ge vägledning:

– Om värdena har överstigits får vattenverken göra ytterligare analyser eller åtgärda problemet, säger Magnus Ahnesjö på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Annons

Annons

Annons