Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 19 2018
Senaste Nytt

ASRE backas av Bank of China

Hongkong. Foto: CC0 Creative Commons/pixabay/andyculmer
Hongkong. Foto: CC0 Creative Commons/pixabay/andyculmer
Publicerad av
Jessica Nejman - 10 aug 2017

SolTechs Energys dotterbolag  ASRE i Kina har för att finansiera den fortsatta utbyggnaden av solenergianläggningar, och som en del i den övergripande finansieringen, erhållit ett lån från Bank of China på 28 miljoner yuan (CNY), vilket motsvarar cirka 34 miljoner kronor. Lånet löper under tre år med en årlig ränta om 5,22 procent.

Medlen är öronmärkta för att påbörja byggnationen av en åtta megawatts anläggning hos Nanjing Golden Dragon Bus. Avtalet som tidigare offentliggjorts tecknades med kunden i februari 2017 och löper över 25 år. Anläggningen beräknas vara färdigbyggd under senare hälften av 2017 och ansluten till elnätet innan årets slut. Anläggningen beräknas därefter generera en årlig intäkt om cirka 12 miljoner kronor, eller totalt cirka 300 miljoner kronor över avtalsperioden.

Annons

Annons

Annons

CaCharge laddar bilen där den står parkerad – hemma och på jobbet. Genom att med hjälp av en AI-baserad lösning effektivt fördela ström mellan bilar, kan CaCharge ladda 50 bilar med en elkapacitet som hade räckt till en enda snabbladdare. På så sätt kan fastighetsägare enkelt satsa på kostnadseffektiva laddplatser. Foto: Creative Commons, kredit: GoranH
CaCharge laddar bilen där den står parkerad – hemma och på jobbet. Genom att med hjälp av en AI-baserad lösning effektivt fördela ström mellan bilar, kan CaCharge ladda 50 bilar med en elkapacitet som hade räckt till en enda snabbladdare. På så sätt kan fastighetsägare enkelt satsa på kostnadseffektiva laddplatser. Foto: Creative Commons, kredit: GoranH

CaCharge arbetar för en massmarknad för elbilar

"Laddplatser för fastigheter"

E-mobility bolaget CaCharge tar in 22 MSEK i finansiering från flertal investerare för att satsa på...