Mötesplatsen för dig inom energibranschen, feb, 26 2018
Senaste Nytt

ASRE backas av Bank of China

Hongkong. Foto: CC0 Creative Commons/pixabay/andyculmer
Hongkong. Foto: CC0 Creative Commons/pixabay/andyculmer
Publicerad av
Jessica Nejman - 10 aug 2017

SolTechs Energys dotterbolag  ASRE i Kina har för att finansiera den fortsatta utbyggnaden av solenergianläggningar, och som en del i den övergripande finansieringen, erhållit ett lån från Bank of China på 28 miljoner yuan (CNY), vilket motsvarar cirka 34 miljoner kronor. Lånet löper under tre år med en årlig ränta om 5,22 procent.

Medlen är öronmärkta för att påbörja byggnationen av en åtta megawatts anläggning hos Nanjing Golden Dragon Bus. Avtalet som tidigare offentliggjorts tecknades med kunden i februari 2017 och löper över 25 år. Anläggningen beräknas vara färdigbyggd under senare hälften av 2017 och ansluten till elnätet innan årets slut. Anläggningen beräknas därefter generera en årlig intäkt om cirka 12 miljoner kronor, eller totalt cirka 300 miljoner kronor över avtalsperioden.

Annons

Annons

Annons