Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 19 2018
Senaste Nytt

Motsägelsefull elmarknad i juli

Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Publicerad av
Jessica Nejman - 10 aug 2017

Jämfört med tidigare år beskrivs elmarknaden i juli som motsägelsefull, av Nordic Green Energy. Trots sommartider då priserna normalt ligger på låga nivåer, har priserna i juli 2017 gått åt motsatt håll och i början av månaden steg terminspriserna rejält.

Nordic Green Energy lyfter två punkter:

• Spotpriset i juli steg med 11 procent jämfört med juni. Priset är ovanligt högt för perioden, vilket beror på att sommaren har varit ovanligt kall och torr. Att revisionerna i kärnkraftverken har tagit längre tid än väntat ger också en effekt på spotpriset.

• Jämfört med juli 2016 var priset 8 procent högre i år och då var ändå priset under 2016 ovanligt högt. Trots att den hydrologiska situationen är bättre i år är alltså priset högre. Anledningen är ett mycket högt kolpris i år jämfört med 2016.

Terminspriserna som steg kraftigt i början på juli ska ha varit på grund av ett, för säsongen, ovanligt högt spotpris steg terminspriset för de närmsta kommande månaderna. Det innebär att de fasta terminspriserna förväntas ligga på en hög nivå under resten av sommaren.

I juli steg priset på kol kraftigt och uppnådde den högsta nivån för juli månad sedan 2014. Det berodde delvis på en ovanligt hög efterfrågan på kol i Kina. Landet har varit tvungna att använda kolkraft för att ersätta sin vattenkraftproduktion som, på grund av värmebölja, inte producerat på normal nivå. Värmeböljan gjorde också att elanvändningen steg i Kina, eftersom det fanns ett stort behov för kylning och AC. Samtidigt har det varit låg tillgång på kol, då två av de stora exportländerna Indonesien och Australien haft problem på olika håll; Indonesien drabbades av ihållande nederbörd medan Australien brottades med gruvstrejk.

I slutet av månaden föll terminspriserna tillbaka något och låg därefter stabilt. Trots fortsatt höga priser på kol och utsläppsrätter, hölls terminspriset tillbaka något av nederbördsrika väderprognoser i Norden. Ett blötare väder kommer innebära att vattenmagasinen fylls på och det blir möjligt att ersätta dyr kolkraft med billigare vattenkraft, skriver Nordic Green Energy.

Efter prisnedgången på elcertifikaten i juni, lade sig priset i juli på en stabil nivå. Spotpriset per elcertifikat hamnade strax över 60 kronor att jämföra med genomsnittspriset på 52,50 kronor under juni.

Ny statistik från AIB* visar att efterfrågan på ursprungsgarantier ökat och fortsätter öka. Under det första halvåret 2017 har det använts fler ursprungsgarantier än under hela 2016. Den höga efterfrågan har märkts av på priserna som nu är fyra gånger högre än för ett par år sedan.

*AIB (Association of Issuing Bodies) är en organisation som relegerar den europeiska standarden för ursprungsgarantier, där Energimyndigheten ingår.

Annons

Annons

Annons

CaCharge laddar bilen där den står parkerad – hemma och på jobbet. Genom att med hjälp av en AI-baserad lösning effektivt fördela ström mellan bilar, kan CaCharge ladda 50 bilar med en elkapacitet som hade räckt till en enda snabbladdare. På så sätt kan fastighetsägare enkelt satsa på kostnadseffektiva laddplatser. Foto: Creative Commons, kredit: GoranH
CaCharge laddar bilen där den står parkerad – hemma och på jobbet. Genom att med hjälp av en AI-baserad lösning effektivt fördela ström mellan bilar, kan CaCharge ladda 50 bilar med en elkapacitet som hade räckt till en enda snabbladdare. På så sätt kan fastighetsägare enkelt satsa på kostnadseffektiva laddplatser. Foto: Creative Commons, kredit: GoranH

CaCharge arbetar för en massmarknad för elbilar

"Laddplatser för fastigheter"

E-mobility bolaget CaCharge tar in 22 MSEK i finansiering från flertal investerare för att satsa på...