Mötesplatsen för dig inom energibranschen, dec, 16 2017
Senaste Nytt

Ripasso Energy säkrar miljonfinansiering

Foto: Ripasso Energy/Cision
Foto: Ripasso Energy/Cision
Publicerad av
Jessica Nejman - 10 aug 2017

Ripasso Energy meddelar att de ingått i en principöverenskommelse med bolagets största och tredje största ägare, avseende finansiering genom emission av konvertibler för ett sammanlagt belopp om 25 miljoner kronor. Huvudägarna har åtagit sig att säkerställa emissionen till 100 procent.

Enligt överenskommelsen ska följande villkor gälla för konvertibelemissionen:

- Företrädesrätt för bolagets aktieägare.

- Ett sammanlagt lånebelopp: 25 MSEK.

- Löptid på lånet: 2 år.

- Kupong: 10 % per år.

- Konverteringskurs: 5 kronor per aktie.

- Huvudägarna säkerställer emissionen till 100 procent med teckningsförbindelser och emissionsgarantier, utan kostnad för bolaget.

Principöverenskommelsen är bindande för huvudägarna förutsatt att en extra bolagsstämma, senast under oktober 2017, beslutar om emission av konvertibler i enlighet med ovan angivna villkor. Ripasso Energys styrelse avser att vid kommande ordinarie styrelsemöte, planerat till den 14 augusti 2017, behandla frågan om de närmare villkoren för konvertibelemissionen, samt kalla till extra bolagsstämma för beslut om emissionen. Beslut från styrelsemötet kommer att offentliggöras efter styrelsemötet.

Annons