Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 20 2018
Senaste Nytt

Första halvåret: Elpriset på en högre nivå än i fjol

Illustration: En silhuett av ett kolkraftverk i Kina. Källa: Los Energy
Illustration: En silhuett av ett kolkraftverk i Kina. Källa: Los Energy
Publicerad av
Jessica Nejman - 08 aug 2017

Under årets sex första månader hamnade elpriset på en högre nivå än i fjol. Orsaken finns i Kina och i ett kolpris som nästan har fördubblats under det sista halvåret, skriver Los Energy i sin marknadsrapport.

Trots att det kommit mer nederbörd än normalt har priset levererats 5 öre/kWh högre än samma period i fjol. Orsaken till prisökningen på el är framför allt ett stigande kolpris.Priset på kol har nästan fördubblats från första halvåret i fjol till första halvåret i år och kostnaderna för kolkraft har därmed skjutit i höjden, skriver Los.

Priserna i Norden för el påverkas av det som händer på den internationella marknaden. Vattenkraften prissätts i konkurrens med bland annat kolkraft. När kolkraftspriset stiger kan det bidra till att kraftpriset stiger i Norden. Det var detta fenomen vi såg under det första halvåret 2017, menar Los.

Även om det råder ett starkt fokus på förnybara energikällor, så lyfter Los kolkraft som den bärande bjälken i dagens europeiska energiförsörjning. Kol är en internationell råvara vars prissättning ser rätt lika ut på olika håll i världen, efter justeringar för transportkostnader och kvalitet.

Huvudförklaringen bakom prisökningen på kol ska vara den generella tillväxten i Asien och speciella omställningar i Kina. Den ekonomiska tillväxten i Asien påverkar köpkraften vilket bland annat resulterar i ökande kolförbrukning. Hittills under 2017 har såväl Malaysia, Thailand, Filippinerna, Vietnam, Bangladesh som Pakistan samtliga ökat sin kolimport.

I Kina rapporterar Los om en fullständig omställning i sektorerna kopplade till kolproduktion och kolkraft, samtidigt som kolefterfrågan också ökar till följd av tillväxten. Omställningen handlar om att göra gruvorna säkrare, lägga ned gamla kolkraftverk och bygga nya högeffektiva kolkraftverk.

Kina vill helst täcka sin egen kolförbrukning från landets egna gruvor, men lyckas inte alltid hitta balansen. Den nya omställningen ska balanseras med stålproduktion, olika ägarintressen, arbete till alla – och klimatfenomen som värmeböljor, cykloner och vårflod. Kinas myndigheter ökar och minskar kolproduktionen med hjälp av olika restriktioner. Det sista halvåret råkade man i underbalans och därmed ökade kolpriset på grund av importbehov.

Genomsnittspriset för det nordiska systempriset blev 29,3 Euro/MWh första halvåret 2017, mot 23,8 euro/MWh första halvåret 2016. Det är en ökning på 5,5 euro, vilket motsvarar lite över 5 öre/kWh i genomsnitt för de nordiska länderna.

Annons

Annons

Annons

CaCharge laddar bilen där den står parkerad – hemma och på jobbet. Genom att med hjälp av en AI-baserad lösning effektivt fördela ström mellan bilar, kan CaCharge ladda 50 bilar med en elkapacitet som hade räckt till en enda snabbladdare. På så sätt kan fastighetsägare enkelt satsa på kostnadseffektiva laddplatser. Foto: Creative Commons, kredit: GoranH
CaCharge laddar bilen där den står parkerad – hemma och på jobbet. Genom att med hjälp av en AI-baserad lösning effektivt fördela ström mellan bilar, kan CaCharge ladda 50 bilar med en elkapacitet som hade räckt till en enda snabbladdare. På så sätt kan fastighetsägare enkelt satsa på kostnadseffektiva laddplatser. Foto: Creative Commons, kredit: GoranH

CaCharge arbetar för en massmarknad för elbilar

"Laddplatser för fastigheter"

E-mobility bolaget CaCharge tar in 22 MSEK i finansiering från flertal investerare för att satsa på...