Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 20 2018
Senaste Nytt

USB Power Delivery är nu internationell och svensk standard

Illustration: Svensk Elstandard
Illustration: Svensk Elstandard
Publicerad av
Jessica Nejman - 07 aug 2017

För enheter som kommunicerar på tråd finns som tidigare möjligheten att använda samma kabel både för matning och signaler. En alltmer intressant möjlighet är att använda USB-kontakten och det gränssnitt som den erbjuder, skriver Svensk Elstandard i ett pressmeddelande.

Med konceptet USB Power Delivery, USB PD, som beskrivs i IEC 62680-1-2, är det inte bara möjligt att öka strömmen, utan den kan också styras att flyta i den ena eller den andra riktningen. Det är också möjligt att begränsa strömmen, så att en enhet inte drar mer ström än vad som krävs för en given tillämpning.

Utrustningar med USB PD som ansluts till varandra fungerar först enligt den vanliga USB-standarden, för att sedan förhandla enligt USB-PD standarden och bestämma vem som ska ge ström och vem som ska ta emot, och hur mycket. Rollerna kan sedan växla, om enheterna tycker att det behövs. Det öppnar också för att styra enheter i ett lokalt nät så att det sammanlagda effektuttaget hålls nere.

USB Power Delivery Specification Revision 3.0 V.1.0. har nu antagits som internationell standard inom IEC. Den har också antagits som europeisk standard, EN, i CENELEC och fastställts som svensk standard SS-EN 62680-1-2 av SEK Svensk Elstandard.

Annons

Annons

Annons

CaCharge laddar bilen där den står parkerad – hemma och på jobbet. Genom att med hjälp av en AI-baserad lösning effektivt fördela ström mellan bilar, kan CaCharge ladda 50 bilar med en elkapacitet som hade räckt till en enda snabbladdare. På så sätt kan fastighetsägare enkelt satsa på kostnadseffektiva laddplatser. Foto: Creative Commons, kredit: GoranH
CaCharge laddar bilen där den står parkerad – hemma och på jobbet. Genom att med hjälp av en AI-baserad lösning effektivt fördela ström mellan bilar, kan CaCharge ladda 50 bilar med en elkapacitet som hade räckt till en enda snabbladdare. På så sätt kan fastighetsägare enkelt satsa på kostnadseffektiva laddplatser. Foto: Creative Commons, kredit: GoranH

CaCharge arbetar för en massmarknad för elbilar

"Laddplatser för fastigheter"

E-mobility bolaget CaCharge tar in 22 MSEK i finansiering från flertal investerare för att satsa på...