Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Elsäkerhetsverket lyfter säkerhet kring kabelskåp

Foto: Elsäkerhetsverket/MyNewsDesk. Bilden har inget med incidenten att göra.
Foto: Elsäkerhetsverket/MyNewsDesk. Bilden har inget med incidenten att göra.
Publicerad av
Jessica - 07 aug 2017

En incident inträffade nyligen där ett kabelskåp kunde ha gett ett barn en livshotande elchock, då åtta år gammal pojke petade in en sax i skåpets öppning. Saxen ett isolerande plasthandtag som stoppade strömmens väg in i barnet, skriver Elsäkerhetsverket i ett pressmeddelande.

Skåpet hade en för stor glipa in till de farliga elledningarna. Ansvaret för skåpets säkerhet ligger på ägaren, som efter information snabbt åtgärdade det farliga kabelskåpet.

– Det här kunde ha slutat riktigt illa. Det är ägaren som ansvarar för elsäkerheten. Elskåp ska inte ha så stora hål att risker kan uppstå. Ser du något som inte ser rätt ut – kontakta omgående elnätsbolaget i området och berätta vad du har upptäckt. Det kan vara en felaktig konstruktion men också vandalisering som gjort att ett elskåp blivit farligt för omgivningen, säger Emanuel Aldén, inspektör vid Elsäkerhetsverket.

Varje år orsakas ett 1000-tal bränder och olyckor av elfel. Många olyckor hade kunnat förebyggas.

Enligt lag är det ägaren – till exempel ett elbolag, en hus- eller bostadsrättsinnehavare eller en ordförande i en förening - som ansvarar för att elinstallationer är säkra och inte utgör risk för olyckor eller skador. I detta fall var ägaren ett elnätsbolag och då ansvarig för kabelskåpet.