Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 17 2019
Senaste Nytt

”Solceller står inför sitt genombrott”

Foto: CC0 Public Domain/Pixabay/publicdomainpictures
Foto: CC0 Public Domain/Pixabay/publicdomainpictures
Publicerad av
Jessica - 20 jul 2017

Solceller ska stå inför ett genombrott i Sverige. De kommuner som är satsat mest är Ödeshög, Vadstena, Varberg och Boxholm som alla har över 60 W installerad effekt per invånare. Rikssnittet ligger på 10,7 W per person. Detta visar en rankning av vilka kommuner som får mest el från solceller som har sammanställts av Fossilfritt Sverige, Power Circle och Svensk Solenergi. Den baseras på anläggningar som är registrerade i det så kallade elcertifikatsystemet.

– Installationen av solceller har nu börjat ta fart på allvar i Sverige både bland företag och privatpersoner. Det innebär en möjlighet för hushållen att sänka sina energikostnader på sikt och bidra till 100 procent förnybar el i Sverige, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Siffrorna ska visa på en tredubbling av kapaciteten sedan december 2014.

Elproduktionen från solceller utgör i dag cirka 0,1 procent av Sveriges totala produktion. Priserna på solceller har minskat kraftigt de senaste åren och installationstakten har ökat. Genomsnittskostnaden för att installera ett eget solcellssystem på taket har sjunkit med 75 procent mellan 2010 och 2016.

– För att solelen ska kunna utgöra en större del av Sveriges energimix är det viktigt att arbetet med att förenkla lagstiftningen fortsätter. Vi ser gärna att ett sol-rotavdrag införs istället för dagens solcellsstöd samt att reglerna kring bygglov för solenergianläggningar förenklas, säger Johan Lindahl på Svensk Solenergi.

När det gäller den totalt installerade effekten toppas listan av Linköping följt av Stockholm och Varberg som har Sveriges hittills största solcellspark, Solsidan, utanför Tvååker.

– Solceller är ett bra exempel på den pågående omställningen inom energisektorn och hur privatpersoner kan producera sin egen förnybara el. Exempelvis räcker ungefär 15 kvadratmeter på garagetaket för att producera lika mycket el som en elbil behöver för att köra 1 500 mil, säger Olle Johansson, vd för Power Circle.

Solcellstoppen baseras på siffror från Energimyndigheten över solcellsanläggningar inom elcertifikatsystemet i juni i år. Effekten i elcertifikatsystemet är de mest kompletta siffrorna som finns över installerade solceller i landet. Totalt är dock den installerade solcellseffekten högre då alla solcellsägare inte är registrerade för elcertifikat, avslutar författarna av rankningen.

Annons

Annons

Annons