Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 20 2018
Senaste Nytt

Fokus på cirkulär ekonomi

Foto: BASF/MyNewsDesk
Foto: BASF/MyNewsDesk
Publicerad av
Jessica Nejman - 14 jul 2017

 

Kemiföretaget BASF blir medlem i de två Ellen MacArthur Foundation-programmen för att vidareutveckla sina befintliga lösningar för en cirkulär ekonomi. Medlemskapet är inriktat på initiativen ”Circular Economy 100” och ”New Plastics Economy”.

BASF syftar att tillämpa en strategi för cirkulär ekonomi i hela sin värdekedja och för sina lösningar.

Ellen MacArthur Foundation grundades 2010 och är en stiftelse som samarbetar med företag, regeringar och akademin för att bygga upp ett ramverk för en ekonomi som är utformad för att återställa och återskapa.

- Cirkulär ekonomi är mycket mer än avfallshantering. Den kräver stora förändringar av beteenden och teknologianvändning. Tänkandet som ligger till grund för cirkulär ekonomi kan inte begränsas till ett företags egen verksamhet. Det måste omfatta hela värdekedjan och erbjuda mervärde både för kunder och leverantörer, säger Dirk Voeste, Vice President Sustainability på BASF. Ett smart koncept inom cirkulär ekonomi måste integreras i produktutveckling, produktionsprocesser och återanvändningssystem redan från början.

BASF har också blivit medlem i stiftelsens initiativ ”New Plastics Economy” som sammanför intressenter för nytänkande och nydesign när det gäller framtidens plaster, som till en början inriktas på förpackningar. Här kommer BASF att samarbeta med deltagarna i initiativet för att skynda på övergången till en cirkulär ekonomi för plaster, samtidigt som man ser till att bevara fördelarna till exempel skyddet av livsmedel.

Annons

Annons

Annons