Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Vattenfall satsar på koldioxidfri gaskraft

Foto: Vattenfall/Vattenfall News
Foto: Vattenfall/Vattenfall News
Publicerad av
Jessica - 08 jul 2017

Vattenfall och dess nederländska dotterbolag Nuon startar ett projekt tillsammans med det nederländska gasinfrastrukturföretaget Gasunie och det norska oljebolaget Statoil för att vätgas ska kunna användas som bränsle vid Nuons gaskraftverk Magnum i Groningen, Nederländerna.

Målet med projektet är att konvertera en av kraftverkets enheter till en vätgasdriven enhet senast 2023. Detta beskrivs som ett viktigt steg för Vattenfall på vägen mot att bli fullständigt fossilfritt inom en generation.

Gaseldade kraftverk spelar tack vare sin flexibilitet en viktig roll när det gäller att tillhandahålla tillförlitlig energiförsörjning på den nederländska marknaden, skriver Vattenfall.

– I framtiden kommer det att bli ännu viktigare att kunna garantera en stabil energiförsörjning i och med att vi får allt mer energi från den väderberoende vind- och solkraften. Gaseldade kraftverk kommer att kunna erbjuda den flexibilitet vi behöver i framtiden, förutsatt att koldioxidutsläppen kan reduceras, säger Tuomo Hatakka, chef för Business Area Heat.

Nuon/Vattenfall, Statoil och Gasunie undersöker i ett inledande innovationsprojekt möjligheten att använda vätgas som bränsle för att producera el. Som en del i detta projekt kan en av de tre enheterna vid kraftverket Magnum i Eemshaven komma att producera el med hjälp av vätgas från och med 2023. Magnum beskrivs som perfekt för detta eftersom det konstruerades för att drivas med ett antal olika bränsletyper.

Som en del i denna gemensamma satsning kommer Statoils fokus att ligga på att konvertera norsk naturgas till vätgas och koldioxid. Koldioxiden kommer att lagras i underjordiska anläggningar utanför den norska kusten där Statoil redan har lagrat avskild koldioxid från Sleipner-fältet i över 20 år. Statoil fick nyligen sitt tillstånd förnyat för detta av den norska regeringen.

Inom ramen för projektet bedriver Gasunie forskning om hur vätgasen kan transporteras till Magnum-kraftverket och hur det vid behov tillfälligt ska kunna förvaras där. Nuon/Vattenfall kommer att använda vätgasen som bränsle för att producera el. Den huvudsakliga restprodukten vid förbränning av vätgas är vattenånga.

Annons

Annons

Annons