Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 20 2018
Senaste Nytt

Uppsala får stöd för hållbar stadsmiljö

Uppsala. Foto: CC0 Public Domain/Pixabay/tpsdave
Uppsala. Foto: CC0 Public Domain/Pixabay/tpsdave
Publicerad av
Jessica Nejman - 11 jul 2017

Uppsala kommun får 24,55 miljoner kronor i statligt stöd för att främja en hållbar stadsmiljö. Stödet ska hjälpa kommunen att skapa ännu bättre förutsättningar för att flera ska välja att cykla eller åka kollektivt i centrala staden.

Kommunen har sökt och fått stöd i form av ett stadsmiljöavtal med Trafikverket.

– Det är mycket bra att vi får stadsmiljöpengar av staten till ökade cykelsatsningar i Uppsala. Nu kommer vi att bygga ett cykelparkeringsgarage vid Resecentrum, säger Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med särskilt ansvar för klimat och miljö.

Uppsala kommun ansökte om ett stadsmiljöavtal för att genom stödet främja innovativa, klimateffektiva, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik och cykeltrafik.

Stödet ska användas till:

Cykelbana utmed Döbelnsgatan mellan Kåbovägen och Dag Hammarskjölds väg, med start våren 2018

Cykelbana utmed Murargatan mellan Byggmästargatan och Snickargatan, med start våren 2018

Cykelbana utmed Söderforsgatan mellan väg 272 och Hållnäsgatan, med start hösten 2017

Cykelbana utmed Källparksgatan mellan Källparken och Johannesbäcksgatan, med start hösten 2017

Cykelgarage vid Resecentrum, med start vinter/vår 2018

Vindbron, cykelbro över Fyrisån, och förstärkning av cykelstråk, med start hösten 2017

Uppsala kommun tar på sig att genomföra motprestationer: bostadsbyggandet i Ulleråker, cykelparkeringar i innerstaden och hastighetsöversyn i tättbebyggda områden i Uppsala kommun under 2017 och i hela tätorten 2018.

Regeringen har avsatt två miljarder för stadsmiljöavtal den här mandatperioden. Det statliga stödet får utgöra högst 50 procent av kommunens kostnader för åtgärderna. Stödet omfattar inte planering och projektering.

Annons

Annons

Annons