Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 19 2018
Senaste Nytt

Regeringen sätter energieffektivisering i fokus

Foto: CC0 Public Domain/Pixabay/pixel2013
Foto: CC0 Public Domain/Pixabay/pixel2013
Publicerad av
Jessica Nejman - 10 jul 2017

Regeringen fortsätter att genomföra Energiöverenskommelsen. Energimyndigheten får i uppdrag att skapa en tidig dialog med olika branscher och ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering.

Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans med berörda myndigheter och olika branschaktörer ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering. Syftet är att skapa en plattform mellan Energimyndigheten, olika branscher och berörda myndigheter om vilka målsättningar och åtgärder som behövs inom varje sektor för att Sveriges energi- och klimatmål ska nås.

– Min förhoppning är att engagemanget för energieffektivisering runt om i landet blir ännu större genom sektorsstrategierna. Nu får olika aktörer en möjlighet att vara med och utforma de strategier som ska förverkliga nationella politiken om 50 procent effektivare energianvändning till år 2030, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Energimyndigheten ska inom ramen för uppdraget som sektorsstrategier för energieffektivisering samråda med den utredningskommitté som ska identifiera hinder och ta fram lösningar för energieffektivisering, småskalig elproduktion och ellagring.

– Energieffektivitet lyfts ofta fram som ett av de områden där det finns störst global potential för klimatinsatser. Investeringarna i nya energieffektiviseringslösningar förväntas även öka de kommande åren. Regeringens satsning på sektorsstrategier ska ses i ljuset av den utvecklingen, säger Ibrahim Baylan.

Annons

Annons

Annons

CaCharge laddar bilen där den står parkerad – hemma och på jobbet. Genom att med hjälp av en AI-baserad lösning effektivt fördela ström mellan bilar, kan CaCharge ladda 50 bilar med en elkapacitet som hade räckt till en enda snabbladdare. På så sätt kan fastighetsägare enkelt satsa på kostnadseffektiva laddplatser. Foto: Creative Commons, kredit: GoranH
CaCharge laddar bilen där den står parkerad – hemma och på jobbet. Genom att med hjälp av en AI-baserad lösning effektivt fördela ström mellan bilar, kan CaCharge ladda 50 bilar med en elkapacitet som hade räckt till en enda snabbladdare. På så sätt kan fastighetsägare enkelt satsa på kostnadseffektiva laddplatser. Foto: Creative Commons, kredit: GoranH

CaCharge arbetar för en massmarknad för elbilar

"Laddplatser för fastigheter"

E-mobility bolaget CaCharge tar in 22 MSEK i finansiering från flertal investerare för att satsa på...