Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 20 2018
Senaste Nytt

En av Sveriges största, landbaserade vindkraftparker byggs i Hammerdal

Foto:  CC0 Public Domain/Pixabay/lukasbieri
Foto: CC0 Public Domain/Pixabay/lukasbieri
Publicerad av
Jessica Nejman - 07 jul 2017

En av Sveriges största, landbaserade vindkraftparker ska byggas i Hammerdal, cirka 70 kilometer norr om Östersund och omfattar 80 fundament för vindkraftverk, 21 ha kranplaner, 87 km vägar samt allt arbete med det interna elkabelnätet.

Stenger & Ibsen Construction Sverige AB (SIC) med säte i Örnsköldsvik har erhållit den största ordern hittills i företagets historia. Ordern omfattar byggande av all infrastruktur i parken.

- Under de senaste åren har volymen av vindkraftsprojekt minskat kraftigt i Sverige, speciellt beroende på fallande energipriser. Däremot är den svenska marknaden en av de mest kostnadseffektiva marknaderna att etablera vindkraftverk i. Genom ett dedikerat samarbete mellan slutkund, Vasa Vind, turbinleverantören Vestas och SIC AB, har vi det senaste året lyckats hitta optimeringar och smarta lösningar som trots låga energipriser möjliggör genomförandet av projektet. Naturligtvis är vi stolta över att vara en del av teamet i ett så ambitiöst projekt, vilket leder till en av Sveriges största och mest effektiva vindkraftverk hittills, säger Stenger & Ibsen Construction marknadsdirektör Jens Ibsen.

Annons

Annons

Annons

CaCharge laddar bilen där den står parkerad – hemma och på jobbet. Genom att med hjälp av en AI-baserad lösning effektivt fördela ström mellan bilar, kan CaCharge ladda 50 bilar med en elkapacitet som hade räckt till en enda snabbladdare. På så sätt kan fastighetsägare enkelt satsa på kostnadseffektiva laddplatser. Foto: Creative Commons, kredit: GoranH
CaCharge laddar bilen där den står parkerad – hemma och på jobbet. Genom att med hjälp av en AI-baserad lösning effektivt fördela ström mellan bilar, kan CaCharge ladda 50 bilar med en elkapacitet som hade räckt till en enda snabbladdare. På så sätt kan fastighetsägare enkelt satsa på kostnadseffektiva laddplatser. Foto: Creative Commons, kredit: GoranH

CaCharge arbetar för en massmarknad för elbilar

"Laddplatser för fastigheter"

E-mobility bolaget CaCharge tar in 22 MSEK i finansiering från flertal investerare för att satsa på...