Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Utmaningar för biogasen

I bild: Göran Gunnarsson (C), Jan Owe-Larsson (M), Karin Svensson Smith (MP), Rickard Nordin (C), Ulf Nilsson (S) och Mikael Karlsson (2050 Consulting). Foto: Biogas Öst/MyNewsDesk
I bild: Göran Gunnarsson (C), Jan Owe-Larsson (M), Karin Svensson Smith (MP), Rickard Nordin (C), Ulf Nilsson (S) och Mikael Karlsson (2050 Consulting). Foto: Biogas Öst/MyNewsDesk
Publicerad av
Jessica - 07 jul 2017

EU och befintliga styrmedel är det som nu hindrar det breda genombrottet för biogasen, något som en enig panel menar och diskuterade under ett Almedalsseminarium arrangerat av Region Östergötland, Biogas Research Center, Tekniska verken och Biogas Öst.

Det som efterfrågas är bland annat kreativa samarbeten mellan företag och politiker kring lagstiftning och styrmedel samt underlag som visar på biogasens totala samhällsnyttor.

Deltagarna var överens om att biogasen är ett underutnyttjat drivmedel som borde spela en mycket viktigare roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle med en cirkulär ekonomi.

– Andelen elbilar i Sverige är fortfarande låg. Vi kan inte ha ett system som gör att bara dessa får fördelar. Vi vill ha ett teknikneutralt och emissionsbaserat system för nära nollutsläpp. Elen behövs också men biogasen erbjuder en effektiv cirkulär lösning, sa Karin Svensson Smith (MP).

Mats Eklund, Biogas Research Center, lyfte att en del av problemet handlar om hur biogasen kategoriseras och hur den beskrivs i rapporter som används i beslutsunderlag.

– Vi ser fortfarande på biogas som en transport-, energi- och klimatfråga. Vi borde prata mer om den i relation till näringslivet i stort. Det kan vi göra genom att koppla biogasen till de nationella miljömålen eller FN:s hållbarhetsmål. Ju bredare systemgränserna är, desto bättre kommer biogasen ut. Den är inte bäst i varje enskild gren, men den vinner tiokampen, sa Mats Eklund.

Från Region Östergötland medverkade Göran Gunnarsson, ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

– Biogasen är viktig i ett systemperspektiv som en del i den cirkulära ekonomin, eftersom organiskt avfall förvandlas till ny råvara som kan rötas till biogas. Dessutom kan rötresterna omvandlas till biogödsel, som är ett hållbart alternativ till mineralgödsel i det svenska jordbruket, sa Göran Gunnarsson (C), regionråd i Region Östergötland.

Beatrice Torgnyson Klemme, vd Biogas Öst, förde fram att nya styrmedel som gynnar hållbara samhällslösningar behövs men att det redan idag finns verktyg som kan användas för att bättre ta hänsyn till biogasens många samhällsnyttor.

– Offentlig upphandling är ett kraftfullt verktyg som vi kan använda redan idag. När det handlar om livsmedel tar vi ofta hänsyn till flera olika aspekter men när det gäller drivmedel pratas det bara om koldioxidutsläpp. Därmed missar man alla andra samhällsnyttor som biogasen bidrar med, sa Beatrice Torgnyson Klemme.

Klas Gustafsson, vice vd Tekniska Verken, avslutade seminariet med att bjuda in till fortsatt diskussion.

– Det är väldigt tydligt att alla är överens om biogasens förträfflighet men ändå har vi stora problem. Jag tror att vi måste bli kreativa tillsammans kring lagstiftning och styrmedel. Samarbete mellan politik, näringsliv och samhälle är det som krävs för att komma framåt, sa Klas Gustafsson.

 

Medverkande vid seminariet:

Klas Gustafsson, Tekniska verken

Nils Westling, 2050 Consulting

Mats Eklund, Biogas Research Center

Sara Anderson, 2050 Consulting

Jan Owe-Larsson, (M)Ulf Nilsson, (S)

Göran Gunnarsson (C)

Karin Svensson Smith (MP)

Rickard Nordin, (C)

Beatrice Torgnyson Klemme, Biogas Öst

Johanna Grant, Gröna Bilister

Eva Alfredsson, Tillväxtanalys/KTH

Weine Winqvist, Avfall Sverige

Maria Malmkvist, Energigas Sverige

Andreas Follér, Scania

Mikael Karlsson, 2050 Consulting (moderator)

Annons

Annons

Annons