Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 24 2019
Senaste Nytt

Renovering av kraftstation under full verksamhet

Projekteringsledare Mats Stenmark och projektör Sophia Sjödin. Foto: Norconsult/MyNewsDesk
Projekteringsledare Mats Stenmark och projektör Sophia Sjödin. Foto: Norconsult/MyNewsDesk
Publicerad av
Jessica - 05 jul 2017

Delar av Hylte kraftstation som ägs och drivs av Statkraft, i Halland, är nästan sekelgamla, och dammarna behöver förstärkas för att klara moderna krav på avbördning.

Norconsult håller i trådarna med hjälp av Sophia Sjödin och Mats Stenmark på team Anläggning och Vattenbyggnad i Ludvika.

Att renovera en kraftstation medan full verksamhet pågår är ett komplext samarbete. Den befintliga regleringsdammen och anslutande fyllningsdammar kommer att ersättas med nya dammar, samt åtta dammar runt Jakobs sjö åtgärdas.

Planen är att byggnadsarbetet ska färdigställas under 2019.

Annons

Annons

Annons