Mötesplatsen för dig inom energibranschen, mar, 23 2019
Senaste Nytt

”Energiomställningen pågår nu – hur hittar vi de ekonomiska drivkrafterna?”

Under 2017−2019 utgör Chalmers Campus Johanneberg själva testbädden för FED-projektet, Fossil-Free Energy Districts. Illustration: Göteborg Energi/MyNewsDesk
Under 2017−2019 utgör Chalmers Campus Johanneberg själva testbädden för FED-projektet, Fossil-Free Energy Districts. Illustration: Göteborg Energi/MyNewsDesk
Publicerad av
Jessica - 03 jul 2017

 

Göteborg Energi kommer att hålla ett seminarium under Almedalsveckan. Bolaget utvecklar tillsammans med åtta partners en lokal handelsplats för el, värme och kyla. Projektet Fossil-free Energy Districts syftar till att optimera energianvändningen.

EU-projektet Fossil-free energy districts, FED, är en satsning för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. En lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla utvecklas tillsammans med åtta starka partners.

Energi kommer att köpas och säljas mellan fastigheter sinsemellan likaväl som mellan fastigheter och energibolag. Energin mellanlagras bland annat i byggstommar, batterier och ackumulatortankar. Under 2017−2019 utgör Chalmers Campus Johanneberg själva testbädden.

FED valdes ut av Urban Innovative Actions, Europakommissionens nya initiativ för att låta städer testa lösningar för sina utmaningar.

Annons

Annons

Annons