Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

Malmö beslutar om 100 procent förnybar fjärrvärme 2020.

Malmö från luften. Foto: Wikipedia, Kredit: David Castor
Malmö från luften. Foto: Wikipedia, Kredit: David Castor
Publicerad av
Markku Björkman - 03 jul 2017

Malmö stad har träffat ett avtal med Eon som svarar för fjärrvärmen i Malmö om att alla leveranser av fjärrvärme som staden köper ska vara 100 procent förnybara 2020. Till 2030 är målet att all energiförsörjning i staden ska vara förnybar, även all energi till privatpersoner och företag.

Följden av det här beslutet måste bli en avveckling av användningen av fossil naturgas för energiproduktion i Malmö, och en motsvarande utbyggnad av bioenergi, sannolikt kompletterad med en liten andel solvärme.

Nästa positiva nyhet, som förmodligen kommer från Eon, handlar antagligen om investering i ett nytt biokraftvärmeverk i Malmö.

Källa: SVEBIO

 

 

 

Annons

Annons

Annons