Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 20 2018
Senaste Nytt

Så blir generatorn en evighetsmaskin

– Efter demontering av kapslarna kan vi undersöka den del av rotorlindningen, där problem vanligen uppstår, berättar Gabor Csaba. Oförstörande provning, elektriska tester och visuell inspektion ger underlag för analys och rekommendationer till kunden. Foto: Niclas Weber.
– Efter demontering av kapslarna kan vi undersöka den del av rotorlindningen, där problem vanligen uppstår, berättar Gabor Csaba. Oförstörande provning, elektriska tester och visuell inspektion ger underlag för analys och rekommendationer till kunden. Foto: Niclas Weber.
I VG Power Turbos produktgrupp Retrofit är rotoromlinding en av de vanligaste åtgärderna. Lars-Göran Sandén (t.v) och Freddy Larsson löder kopparspolen med rotorns anslutning. En rotor livstidsförlängs genom ny isolering och lindning. Foto: Lasse Fredriksson
I VG Power Turbos produktgrupp Retrofit är rotoromlinding en av de vanligaste åtgärderna. Lars-Göran Sandén (t.v) och Freddy Larsson löder kopparspolen med rotorns anslutning. En rotor livstidsförlängs genom ny isolering och lindning. Foto: Lasse Fredriksson
Förebyggande hälsovård är alltid bättre än akuta insatser. Det gäller även generatorer för att kunna förebygga dyrbara driftsavbrott. Precis som läkaren börjar VG Power Turbos kunniga medarbetare med en grundlig undersökning för att kunna ställa diagnos. Bilden visar en CAD-modell av en typisk turbogenerator. Illustration: VG Power Turbo
Förebyggande hälsovård är alltid bättre än akuta insatser. Det gäller även generatorer för att kunna förebygga dyrbara driftsavbrott. Precis som läkaren börjar VG Power Turbos kunniga medarbetare med en grundlig undersökning för att kunna ställa diagnos. Bilden visar en CAD-modell av en typisk turbogenerator. Illustration: VG Power Turbo
VG Power Turbos balanseringsanläggning är den enda oberoende anläggningen i Norden för högvarvsbalansering av rotorer och inkluderar elektrisk provning. Foto: Lasse Fredriksson
VG Power Turbos balanseringsanläggning är den enda oberoende anläggningen i Norden för högvarvsbalansering av rotorer och inkluderar elektrisk provning. Foto: Lasse Fredriksson
Publicerad av
Redaktionen - 30 jun 2017

Ett längre elavbrott kan innebära en stor olägenhet för producenten och kunderna. VG Power Turbo i Västerås, som Fortum nyligen förvärvat, hjälper elproducenterna att motverka avbrott. Mottot är ”generating peace of mind”, så att kraftverkens ägare och kunder kan sova gott om natten.

En generator fungerar ofta perfekt tills den lägger av helt. För att kunna mota Olle i grind är diagnostiken mycket viktig.

När vatten- och kärnkraften byggdes ut tillverkades generatorerna av dåvarande ASEA. VG Power Turbo för de stolta traditionerna vidare. Men inte som tillverkare. Företaget är istället generatorernas sjukhus och vårdcentral men gör också ”hembesök”.     

– Flera av våra medarbetare kommer från före detta ASEA Generation och har goda kunskaper om generatorer, berättar Gabor Csaba, marknads- och teknikchef på VG Power Turbo.

Fortum köpte VG Power Turbo den 15 maj 2017.

– Nu kan vi erbjuda våra kunder ett oöverträffat utbud av tjänster i Norden för alla delar av turbin- och generatoranläggningen och serva dem ännu bättre än tidigare, framhåller Gabor Csaba.

VG Power Turbos verksamhet är en triad med spetskompetens inom service, retrofit och balansering. Ång- och turbinkraftverk, kraftvärmeverk och processindustri är viktiga kundgrupper.

Diagnostiken A och O

– Diagnostiken, baserad på generatorns 100 felmoder (feltyper) är basen för servicekonceptet, framhåller Gabor Csaba (se faktaruta). Vill kunden öka livslängden på generatorn med till exempel 20 år gör vi en livslängdsanalys, där vi lyfter fram vilka komponenter som har hög felrisk under den tiden. Vi tittar även på de problem kunden har haft tidigare och delar med oss av de erfarenheter vi har av den aktuella generatortypen.

Retrofit syftar till att förlänga generatorns livslängd eller korrigera svagheter. Det kan handla om en omlindning av rotor och stator eller att dessa byts ut.

– Vi dimensionerar och konstruerar allt själva men köper in material och komponenter från utvalda och ”snabbfotade” leverantörer. Monteringen gör vi också själva, till exempel i samband med en omlindning, berättar Gabor Csaba.

Unik anläggning för balansering

Balanseringsanläggningen är den enda oberoende anläggningen i Norden för höghastighetsrotorer och inkluderar elektrisk provning. Balanseringen förlänger rotorns livslängd och bidrar till en säker drift. Men även nya rotorer balanseras om kunden så kräver.

Tidigare servades och reparerades enbart luftkylda turbogeneratorer. Nu gör man det även med vätgaskylda generatorer och synkronkompensatorer.

Produktionen av vind- och solkraft – intermittent el – ökar.

– Synkronkompensatorerna har en viktig roll för stabiliteten i elnätet när en allt större del av elen blir intermittent, framhåller Gabor Csaba. Vi renoverar sådana, både i Sverige och Norge.

En intressant rundvandring

En av ”patienterna på sjukhuset” är en rotor i en generator för verksamhetskritisk reservkraft.

– Mätningarna visar att rotorn inte mår bra, berättar Gabor Csaba. Vi har därför demonterat rotorkapslarna för att kunna inspektera och rengöra lindningarna. Behövs det nya kapslar eller lindningar så åtgärdar vid det, liksom andra fel. Rotorn ska sedan balanseras med hjälp av en drivmotor. När rotorn körs får vi också ut annan viktig information om tillståndet, bland annat genom elektriska prov.

Inne för ”vård” ligger även en så kallad matarrotor, en pjäs på åtta ton. Den avsedd för en generator på cirka 600 megawatt i stort kraftverk. Gabor visar på en spricka i ett plastmaterial hos rotorn. Materialet måste då bytas. Det sker i samråd med kunden som får veta vilka risker sprickan innebär.  

VG Power Turbo är en komplett leverantör av alla tjänster som behövs för en säker och kostnadseffektiv generatordrift. De har också beräkningskompetens och egen mjukvara för att kunna dimensionera om generatorn, till exempel vid en effektökning. All inclusive. Så valet är enkelt för elproducenterna när det gäller generatorns hälsovård.

 

För mer information kontakta:

Gabor Csaba, chef marknad och teknik.

VG Power Turbo AB. Terminalvägen 26, 721 36 Västerås

Tel: +46 (0)767-83 49 33

E-post: gabor.csaba@vgpower.com 

www.vgpowerturbo.se

 

Annons

Annons

Annons

CaCharge laddar bilen där den står parkerad – hemma och på jobbet. Genom att med hjälp av en AI-baserad lösning effektivt fördela ström mellan bilar, kan CaCharge ladda 50 bilar med en elkapacitet som hade räckt till en enda snabbladdare. På så sätt kan fastighetsägare enkelt satsa på kostnadseffektiva laddplatser. Foto: Creative Commons, kredit: GoranH
CaCharge laddar bilen där den står parkerad – hemma och på jobbet. Genom att med hjälp av en AI-baserad lösning effektivt fördela ström mellan bilar, kan CaCharge ladda 50 bilar med en elkapacitet som hade räckt till en enda snabbladdare. På så sätt kan fastighetsägare enkelt satsa på kostnadseffektiva laddplatser. Foto: Creative Commons, kredit: GoranH

CaCharge arbetar för en massmarknad för elbilar

"Laddplatser för fastigheter"

E-mobility bolaget CaCharge tar in 22 MSEK i finansiering från flertal investerare för att satsa på...