Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

Miljoner till forskning om biogas

Foto: CC0 Public Domain/Pixabay/tpsdave
Foto: CC0 Public Domain/Pixabay/tpsdave
Publicerad av
Jessica - 22 jun 2017

Mittuniversitetet får 4,6 miljoner kronor ur EU:s strukturfonder för forskning om biogas och projektets totala budget är 9,3 miljoner kronor.

Utvecklingen av biogas som fordonsbränsle är begränsad till mängden tillgängligt organiskt avfall och antalet biogasmackar, skriver Mittuniversitetet som också menar att biogasproduktionen kan ökas kraftigt och vid en fullskalig utbyggnad möta huvuddelen av efterfrågan på bränsle för transporter i Sverige genom att integrera system för förgasning av biomassa och biogassystem.

För att producera större volym kan en alternativ väg vara att förgasa biomassa till syntesgas genom katalytisk metanisering eller integrering i biogassystem via rötning för att producera metan, enligt Mittuniversitetet. På så sätt kan biobränslet biometan bidra till målet om en fossilfri fordonstrafik 2030.

- Teknologin och genomförandet kommer att studeras i samarbete med Chalmers tekniska högskola. En teknisk och ekonomisk analys kommer att göras för att undersöka möjligheten till kommersialisering och produktion av fordonsbränsle genom integrerad biomassaförgasning och rötning av avfall tillsammans med Härnösand Energi & Miljö och Mittsverige Vatten och Avfall, säger Ulf Söderlind, ingenjör vid Mittuniversitetet.

Sedan tidigare bedriver Mittuniversitet forskning inom området bioenergi. Forskningen bedrivs inom forskningscentrum FSCN – Fibre Science and Communication Network.

- Detta projekt kommer att inriktas på biogasproduktion, via biometanisering av syntesgas, och är tänkt att kommersialiseras mellan 2022 och 2025, berättar Wennan Zhang, projektledare vid Mittuniversitetet.

Målsättningen är att forskningen ska bidra till öka biogasproduktionen från organiskt avfall som kan användas som fordonsbränsle i regionen och i Sverige från 1,2 TWh till 10 TWh/år samt att kommersialisera förgasning av skogs- och industriella biomassarester så att 70 TWh/år av biogas kan produceras i Sverige och regionen för att möta en inhemsk efterfrågan på gas/bränsle inom transportsektorn.

Annons

Annons

Annons