Mötesplatsen för dig inom energibranschen, feb, 22 2018
Senaste Nytt

Högsta temperaturerna i Stilla havet på 800 år

Hans Linderholm, professor i naturgeografi och en av forskarna bakom studien. Foto: Göteborgs universitet/MyNewsDesk
Hans Linderholm, professor i naturgeografi och en av forskarna bakom studien. Foto: Göteborgs universitet/MyNewsDesk
Publicerad av
Jessica Nejman - 21 jun 2017

El Niño, så kallas det regelbundna återkommande väderfenomenet i tropiska Stilla havet som beskrivs ha stor påverkan på klimatet, både regionalt och globalt, enligt Göteborgs universitet.

Ny forskning visar att havstemperaturen i området under de senaste decennierna är de högsta på 800 år.

– El Niño har stor inverkan på nederbördsmönster i Stilla havsregionen, till exempel på monsuncirkulationen över Asien, så dess variationer har stor betydelse för en stor del av världens befolkning, säger Hans Linderholm, professor i naturgeografi och en av forskarna bakom studien.

På senare tid har forskare kommit fram till att det finns två typer av El Niño. En där avvikelser i havstemperaturer är störst i östra till centrala delen av tropiska Stilla havet. Och en typ av El Niño med ett tydligt centralt avvikande mönster i centrala Stilla havet, det så kallade NINO4 området.

De två typerna har lite olika påverkan på klimatet. Forskning visar att den senare varianten har dominerat klimatpåverkan under de senaste decennierna.

I en ny internationell studie har havstemperaturen i centrala Stilla havet registrerats från år 1190 till och med år 2007.

– För att kunna utvärdera El Niños påverkan på havstemperaturvariationer i centrala Stilla havet bakåt i tiden har vi studerat isotopdata från taiwanesiska trädringar, säger Hans Linderholm.

Forskarna undersökte hur trädens tillväxt var kopplade till nederbördsvariationer, och hur regnmängderna i sin tur var kopplade till havstemperaturer i Stilla havet.

– Variationer i isotoperna i trädens årsringar gav oss information om El Niños variationer under de senaste århundradena, säger Hans Linderholm.

Resultaten visar att havstemperaturen i regionen under de senaste decennierna varit de högsta under perioden.

– Vår slutsats är att den av människan påverkade klimatförändringen har haft en stark inverkan på havstemperaturer i centrala Stilla havet.

Hans Linderholm har arbetat tillsammans med kollegan professor Deliang Chen vid Göteborgs universitet i den aktuella studien som letts av professor Yu Liu vid Institute of Earth Environment, Chinese Academy of Sciences, tillika gästprofessor vid institutionen för geovetenskaper på Göteborgs universitet.

Annons

Annons

Annons