Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 18 2019
Senaste Nytt

Vanligare med låga vattennivåer i framtiden

Foto: SMHI/MyNewsDesk
Foto: SMHI/MyNewsDesk
Publicerad av
Jessica - 20 jun 2017

SMHI har gjort nya beräkningar som ska visa att bland annat Vättern och Hjälmaren kommer att få betydligt varmare vatten samt att det blir vanligare med låga vattennivåer i framtiden. I två nya rapporter från SMHI redovisas resultat från klimatberäkningar för sjöarna, bland annat med analyser för vattentemperaturen i Hjälmaren.

– Det är första gången som den framtida vattentemperaturen beräknas för Hjälmaren. Resultaten visar på en uppvärmning på mellan en och två och en halv grad till slutet av seklet, jämfört med idag, säger Anna Eklund, hydrolog SMHI.

I Vättern kan förändringen handla om ett uppvärmt ytvatten på mellan 1,5 till 3 grader. Bottenvattnet kan bli upp till en grad varmare.

Det blir också vanligare med låga vattennivåer i båda sjöarna, vilket främst beror på att mer vatten avdunstar när det blir varmare, skriver SMHI. Enligt beräkningarna väntas medelvattennivån i Vättern minska med en till två decimeter till slutet av seklet, med ungefär lika stor minskning under alla årstider. För Hjälmarens del kan medelvattennivån i genomsnitt bli omkring en decimeter lägre under sommar och höst.

Vättern och Hjälmaren fungerar som dricksvattentäkter och som en del av vattenkraftproduktionen. Många människor bor längs med sjöarnas stränder och de är också viktiga miljöer för växt- och djurliv.

– Ett förändrat klimat påverkar hur sjöarna kan användas i framtiden. Kunskapen som sammanställs för sjöarna är ett underlag för olika aktörer att fatta beslut och rekommendationer utifrån, säger Anna Eklund.

Annons

Annons

Annons