Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 25 2017
Senaste Nytt

200 miljoner satsas på att förebygga torka

Foto: CC0 Public Domain/Pixabay/AngelinaRivera
Foto: CC0 Public Domain/Pixabay/AngelinaRivera
Publicerad av
Jessica Nejman - 19 jun 2017

Regeringen presenterar en satsning om 200 miljoner på att förbygga torka och fördjupa kartläggningen av grundvattenresurserna. Detta bland annat på grund av fjolårets och årets låga grundvattennivåer vilka ger en föraning om en framtid där vattenbrist och torka kan bli allt vanligare, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Grundvatten påverkar dricksvattenförsörjningen, jord- och skogsbruk, industri och turism. Samt förutsättningarna för växter och djur.

Kommunerna bär det huvudsakliga ansvaret för att säkerställa tillgång till rent vatten. Regeringen och de statliga myndigheterna arbetar med flera olika åtgärder för att hantera vattensituationen på både kort och lång sikt. Som en del i detta arbete presenterar regeringen en satsning på 200 miljoner inför höstens budgetproposition riktat mot att förebygga torka och att fördjupa kartläggningen av grundvattenresurserna. Det kommande förslaget är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Huvuddelen av medlen investeras i att stärka landskapets egna förmåga att buffra och balansera vattenflöden, öka tillskottet till grundvattnet och öka vattenrening. Mera vatten ska kunna magasineras och hållas kvar i markerna, genom att i större utsträckning restaurera och anlägga våtmarker. Medlen ska kunna användas i jord- och skogsbruk såväl som i tätort.

Naturvårdsverket kommer inom kort att få i uppdrag att ta fram en våtmarksstrategi där frågan om risken för torka får särskild betydelse.

Annons

Representanten på mässan, Deng Yanghui, tv, med kollegan, Wang Gong, berättade om att Yantai Zhenghai Magnetic Material Co, Ltd, är ett marknadsledande kinesiskt företag, bland annat när det gäller utveckling av nya energikällor och komponenter för nya motor- relaterade system. Foto: Markku Björkman.
Representanten på mässan, Deng Yanghui, tv, med kollegan, Wang Gong, berättade om att Yantai Zhenghai Magnetic Material Co, Ltd, är ett marknadsledande kinesiskt företag, bland annat när det gäller utveckling av nya energikällor och komponenter för nya motor- relaterade system. Foto: Markku Björkman.

Kinesiska företag dominerade bland internationella utställare på CWIEME

"Ledande om sintrade magneter"

CWIEME Berlin 2017 är ett världsledande event inom spolarlindning, elektriska motorer och tekniker i...