Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Nytt forskningsprojekt undersöker tunnare och starkare glas i solceller

Bilden visar två glasprov som repats varav det övre är ett vanligt planglas och det nedre är det nyutvecklade LIMES-glaset – LIMES-glaset har en större motståndskraft mot repor än det vanliga planglaset vilket medför att glaset är tåligare än de glas som man använder sig av idag.  Proverna har repats i ett avancerat instrument som kallas microindenter.
BIldkälla: RISE/Stefan Karlsson, Tekn. Dr.Forskare
Bilden visar två glasprov som repats varav det övre är ett vanligt planglas och det nedre är det nyutvecklade LIMES-glaset – LIMES-glaset har en större motståndskraft mot repor än det vanliga planglaset vilket medför att glaset är tåligare än de glas som man använder sig av idag. Proverna har repats i ett avancerat instrument som kallas microindenter. BIldkälla: RISE/Stefan Karlsson, Tekn. Dr.Forskare
Publicerad av
Jessica - 15 jun 2017

Nyligen avslutades EU-projektet LIMES (Lätta Innovativa Material för Effektivare Solcellsmoduler). Inom ramarna för projektet har man lagt grunden för fortsatt teknikutveckling inom solcellsområdet genom att kombinera kunskapen hos materialforskare med solcellstillverkare.

Ett av resultaten från LIMES-projektet är bland annat en glassammansättning som är 50 procent hållbarare mot sprickor och 30 procent hållbarare mot repor.

Egenskaperna hos täck- och inkapslingsmaterialet på fram- och baksidan av solcellsmoduler har stor betydelse för optimalt ljusinfångande, lång livslängd och i slutändan minskade kostnader. Glaset står för cirka 90 procent av vikten i glas-glas solcellsmoduler och upp emot 40 procent av kostnaden.

I LIMES har man tillsatt optiskt aktiva komponenter som absorberar skadligt UV-ljus och samtidigt konverterar det till synligt ljus. Det i sin tur kan konverteras till energi i solcellerna.

– Därmed är vinsten tvåfaldig, det ökar effektiviteten med upp till fyra procent men påverkar även livslängden genom att minska UV-nedbrytningen av laminatet. För detta har en patentansökan skickats in, säger Stefan Karlsson, glasforskare vid RISE.

Vidare har man studerat hur man kan optimera de mekaniska och kemiska egenskaperna hos glas och på så vis öka livslängden genom att optimera sammansättningen. Detta har resulterat i en LIMES-glassammansättning som är 50 procent hållbarare mot sprickor och 30 procent hållbarare mot repor.

I projektet har man också utvecklat en innovativ härdningsmetod, termo-kemisk härdning som ger samma härdningsgrad som termisk härdning men samtidigt hälften så känslig mot repor och sprickbildning.

– Nu undersöker vi hur man skulle kunna skala upp resultatet med en utvecklingsbenägen planglastillverkare för att kunna ta nästa steg mot kommersialisering, säger Stefan Karlsson.

RISE har lett arbetet i LIMES-projektet som startade 2014 och avslutades i mars 2017. Det är ett Solar-ERA.NET-projekt med följande partners: RISE Research Institutes of Sweden, CSIC (Spanish National Research Council), Johnson Matthey, Solar Capture Technologies och Sheffield Hallam University ifrån Storbritannien som finansierats från sina respektive länder genom Energimyndigheten i Sverige, MINECO i Spanien och Technology Strategy Board i Storbritannien.

Annons

Annons

Annons