Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 25 2017
Senaste Nytt

Snart höjs energiskatten

Foto: CC0 Public Domain/Pixabay/Schratzl
Foto: CC0 Public Domain/Pixabay/Schratzl
Publicerad av
Jessica Nejman - 16 jun 2017

Som en del i Energiöverenskommelsen har Riksdagen beslutat att höja energiskatten för el till hushåll och tjänsteföretag med 3,75 öre/kilowattimme (3 öre/kilowattimme exklusive moms) per 1 juli 2017.

En ytterligare höjning på 1,2 öres väntas från 1 januari 2019.

Momsen på elräkningen stiger också som en effekt av högre elskatt.

Regeringen föreslog i en proposition att skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer fasas ut till 2018, att fastighetsskatten på vattenkraftverk till 2020 stegvis sänks till 0,5 procent av taxeringsvärdet. Dessa skattesänkningar finansieras genom att, som ovanstående nämnt, energiskatten på el höjs för hushåll och tjänstesektor.

Annons

Representanten på mässan, Deng Yanghui, tv, med kollegan, Wang Gong, berättade om att Yantai Zhenghai Magnetic Material Co, Ltd, är ett marknadsledande kinesiskt företag, bland annat när det gäller utveckling av nya energikällor och komponenter för nya motor- relaterade system. Foto: Markku Björkman.
Representanten på mässan, Deng Yanghui, tv, med kollegan, Wang Gong, berättade om att Yantai Zhenghai Magnetic Material Co, Ltd, är ett marknadsledande kinesiskt företag, bland annat när det gäller utveckling av nya energikällor och komponenter för nya motor- relaterade system. Foto: Markku Björkman.

Kinesiska företag dominerade bland internationella utställare på CWIEME

"Ledande om sintrade magneter"

CWIEME Berlin 2017 är ett världsledande event inom spolarlindning, elektriska motorer och tekniker i...